Bostadsbyggande i Västra Sjöstaden i Ystad (Bild: Creative Commons, källa 20190413 Bostäder Västra Sjöstaden Ystad 014, bilden har beskurits)