Bringing Theory to Practice - By books, articles and lectures

Author: Peter Berg (Page 2 of 52)

Fastigheter 2 uppl. ute från trycket nu

Den 15 mars 2022 kom “Fastigheter” 2 uppl. ut från tryckeriet. För alla faser i fastighetsinnehavet hittar du beskrivningar av skatteregler, redovisningsexempel och mycket mer.

BFN uppdaterar coronareglerna

Bokföringsnämnden (BFN) har uppdaterat coronareglerna. Begreppet “upprättad” ersätter “avgiven” för årsbokslut och årsredovisningar.

Srf U 15 Nytt uttalande från Srf

Srf U 15 behandlar när ett uppdrag till fast pris är väsentligen fullgjort och därmed ska tas upp som intäkt.

K-regler 2022 för Eduhouse

Ny kurs om K-regler 2022 tillgänglig hos Eduhouse från 9 mars 2022.

BAS 2022 för Eduhouse

Ny kurs om BAS 2022 tillgänglig hos Eduhouse från 9 mars 2022.

Ekonominyheter YouTube mars 2022

Månadens Nyheter Special – Ekonomiska effekter av Rysslands invasion av Ukraina. Därefter ordinarie nyheter från regeringen och riksdagen, men övriga nyheter pausas.

BAS 2022 Nyheter

BAS 2022 finns ute nu. Här ser du alla nyheter!

BFN – Redovisning av växande gröda

Bokföringsnämnden (BFN) ska komplettera K2 “Årsbokslut” och K2 “Årsredovisning i mindre företag” med regler om redovisning av växande gröda. BFN börjar med att utlysa direktupphandling av en konsultrapport.

Tryggare bostadsrätt – Projekt för BFN

Före sommaren ska riksdagen besluta om “Tryggare bostadsrätt”, med bland annat ändringar i årsredovisningslagen.

Ekonominyheter YouTube februari 2022

Redan tre extra ändringsbudgetar för 2022. Många andra lagstiftningsärenden är dessutom på väg. Ekonominyheterna i urval för företagare ger dig struktur i nyhetsfloden!

« Older posts Newer posts »