The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Month: February 2020 (page 2 of 2)

SIH Stockholms Internationella Handelsskola

Den 30 januari 2020 träffade jag SIH Stockholms Internationella Handelsskola, för att diskutera områden att samarbeta på. Det visade sig att vi har mycket gemensamt! Uppdatering: Mötet ledde snart till att samarbetet etablerades, med flera bokningar från SIH. Se bokningssidan SIH Stockholms Internationella Handelsskola! For English summary see the end of this post Ekonomiska utbildningar sedan 1999
Read More »

K-regler 2020 – Ny utbildning

Jag har tagit fram en ny utbildning för Accountor Training Sverige om K-regler 2020. For English summary see the end of this post K-regler för alla typer av bokslut och årsredovisningar K-regelverken från Bokföringsnämnden (BFN) är att absolut måste att behärska, för att hjälpa varje företagare att välja och för att sedan styra rätt i redovisningen och beskattningen. I den
Read More »

Newer posts