Skattejurist Irini Kallides håller kontakt med produktionsledaren Malin Vive under sändningen av Skatte- och Redovisningsdagen, med fotograf Fredrik Johansson till höger (Bild Malin Vive)