Från 2024 ska stora företag betala tilläggsskatt för att säkerställa minst 15 % i effektiv skatt, oavsett vilka länder de är verksamma i (Bild Karolina Grabowska, Pexels, har beskurits)