Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppdaterar två anpassade BAS-kontoplaner varje år