SEB i Södertälje har sitt kontor i samma byggnad som Södertälje Science Park (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)