Peter Berg hos RedovisningsHuset i Södertälje (Bild: Stefan Bohlin)