Norstedts Juridik 200 år 2023, VD Alexandra Åqvist inleder kvällen (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)