Skapa beredskap för alternativa händelser med aktiv ekonomistyrning (Bild: Piqsels)