Kryptotillgångar, rapport från KPMG till BFN 2022-06-01 (Bild KPMG)