Ändrad koncerndefinition med mera i förslag till ändringar av årsredovisningslagen 2025 (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)