Placeringar inom ramen för en kapitalförsäkring (Graf: © Peter Berg, peter@hpberg.se)