Bolagsdeklaration för år 2021 (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)