Externredovisning – Från teori till praktik, lärobok för högskolan (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)