Joakim Sörensen från Trooper Media sköter tekniken i en av kurserna för BG Institute, BGI (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)