JWK: Prepared for the participants | Förberett för deltagarna (Photo: © Peter Berg, peter@hpberg.se)