Företagsekonomi för jurister – Hur allt hänger ihop (Bild: piqsels.com)