Bokföringsnämnden (BFN) informerar om hur elstöd till företag ska redovisas och när (Bild Pixabay, beskuren)