Depreciation by components | Komponentavskrivningar brukar tillämpas för t.ex. byggnader – Hur många komponenter ser du här? (Photo © Peter Berg)