Dom från HFD klargör rätten att tillämpa omsättningsbaserad fördelning av ingående moms i blandad verksamhet, till exempel vid lokaluthyrning (Bild pxhere)