The Chart of Accounts and the New Corporate Taxation
| Kontoplanen och de nya skattereglerna för företag (Bulletinen 1/2019)