BRF Måsen 2 i Lund och alla andra bostadsrättsföreningar ska tillämpa nya regler för sina årsredovisningar från 2023 (Bild Anders Lagerås, Wikimedia Commons, beskuren)