BRF Hagalunden, Solna (Bild Salcional, CC0, via Wikimedia Commons. beskuren), en av landets alla BRF som ska utöka informationen i sin årsredovisning från och med 2023