Bravida, huvudkontoret i Hägersten, Stockholm (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se) – Företagsanpassad utbildning i bokföringslagen för BG Institute