The board’s personal responsibilities and how to avoid them | Styrelsens personliga ansvar och hur du undviker dem (Bild: Pixabay)