Bokföringsbrott, exemplet bristfälliga verifikationer (Bild Michael Walter, Unsplash, har beskurits)