Bokföring, bokföringslagen, BFL (Bild: krakenimages, unsplash.com)