Tillförd överkurs – Till bunden eller fri fond? (Bild: Magicon, HU, Creative Commons – Har beskurits)