Första förhöjd leasing (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)