The invitation promised a lovely evening | Inbjudan utlovade en härlig helkväll