BFNAR 2013:2 Bokföring ska uppdateras, © BFN (Bild: Peter Berg, peter@hpberg.se)