The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Tag: Resultatplanering (page 1 of 3)

Index 2015-2016

index register förteckning lista

English

In 100 posts this blog covers a lot of topics from the start August 1, 2015 until December 31, 2016. Here’s your helper to find the gems. Happy New year!

Swedish

Med 100 inlägg täcker denna blogg många ämnen från starten den 1 augusti 2015 till den 31 december 2016. Här är din hjälpreda för att hitta guldkornen. Gott Nytt År!


The dates applies to the entry of each post, not to the event occurred / Datum avser när inlägget publicerades, inte när händelsen inträffade.

There’s really no guessing on which post will become popular, but now we know the results. Below I’ve marked the 10 most visited posts with TOP 1-10! / Det går inte att förutse vilka inlägg som blir populära, men nu vet vi resultaten. Nedan har jag markerat de 10 mest besökta inläggen med TOP 1-10!

Global

International Accounting Standards Board (IASB)

Regional

European Union (EU)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

National

Legislation / Lagstiftning

The Swedish Accounting Standards Board / Bokföringsnämnden (BFN)

BAS Account Group / BAS-kontogruppen

Other Authorities and Organizations / Andra myndigheter och organisationer

Legal Assignments / Juridiska uppdrag

Publications / Publikationer

Books

Real Estates / Fastigheter
Performance and Income Planning / Resultat- och inkomstplanering

Articles / Artiklar

Newsletters and Web Articles / Nyhetsbrev och webb-artiklar

Lectures / Föreläsningar

Wolters Kluwer

Other Consultancy Assignments / Andra konsultuppdrag

About the Blog / Om bloggen


Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Article in Bulletinen on Bonuses – Redovisning av tantiem

Bulletinen BAS-kontogruppen Tantiem

Bulletinen published an article on accounting for performance-based bonuses in edition 4, 2016 which was issued on December 13, 2016 (text in Swedish follows further below).

The accounting magazine Bulletinen is published by Wolters Kluwer for BAS-kontogruppen i Stockholm AB, The BAS Organisation, whose main task is to produce and maintain a Swedish standard chart of accounts (also available in English as The Accounting Manual)

In the article I describe the accounting process in each step for the typical situation, with accounting for provision and cost year 1 and payment with employer contribution and income tax deduction for the receiver year 2.

My conclusion is that each account needed is actually in place in the BAS chart of accounts, but the instructions can be clarified.


Redovisning av tantiem

Bulletinen publicerade min artikel om redovisning av tantiem i utgåva 4/2016, som kom ut den 13 december 2016.

Tre steg

Tantiem avser normalt sett en prestationsbaserad ersättning till ledningen beräknad på uppnått resultat, omsättning etc.

Vi får dock en förskjutning i tiden mellan redovisning av kostnaden för företaget år 1 och inkomsten för mottagaren år 2. Förskjutningen påverkar den praktiska redovisningen, t.ex. beträffande personalkostnader som inte ska (år 1) respektive ska (år 2) ingå i arbetsgivardeklarationen. Det finns dock konton för att hantera detta i BAS-kontoplanen, även om jag i artikeln kommer fram till att instruktionerna bör förtydligas.

Redovisningen kan behöva göras i upp till tre steg.

 1. Reservering (år 1)
  • Upplupen kostnad beräknas i bokslutet
 2. Beslut (år 2)
  • Årsstämman beslutar att fastställa årsredovisningen (år 2)
  • Den upplupna kostnaden övergår till att bli en skuld
 3. Utbetalning (år 2)
  • Skulden regleras

Steg 2 kan i och för sig inträffa tidigare än årsstämman, beroende på hur avtalet om tantiem är utformat. Skatteverket har dock uttalat att tantiem ska anses vara tillgängligt för lyftning, och därmed bli beskattningsbart, senast när årsstämman beslutar att fastställa årsredovisningen (ställningstagande 2013-04-19, Dnr: 131 238438-13/111). I samma uttalande säger Skatteverket också indirekt att bolagets avdragsrätt för avsättning till tantiem förutsätter att normal lön har betalats ut till mottagaren under året.

Här återges hela artikeln, med tillstånd av Bulletinen och Wolters Kluwer.

Bulletinen

Tidskriften Bulletinen publiceras av Wolters Kluwer för BAS-kontogruppen. För att citera BAS-kontogruppen:

För att kunna följa med och delta i debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor kompletterar BAS-intressenternas Förening sin stödlitteratur med Bulletinen. Bulletinen utkommer fyra gånger per år och innehåller expertkommentarer främst inom praktisk redovisning.

Här prenumererar du på Bulletinen.

Föreläsningar och böcker

Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates”

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Teaching for Wolters Kluwer – Fyra veckor i Stockholm och Göteborg

Wolters Kluwer utbildning föreläsning datorsal programutbildning lexikon world trade center stockholm bokslut k2 k3 årsredovisning computerlab financial reports lecture

Photography © Peter Berg

Wolters Kluwer booked me for four weeks of lectures in Stockholm and Gothenburg, Sweden, during November and early December 2016 (text in Swedish follows further down).

The lectures ranged from computer lab educations to lectures for participants without computers.

In the computer lab at Lexikon, World Trade Center in Stockholm, I covered Annual Accounts, Software Introduction (one-day educations) and Annual Accounts, Theory and Software Introduction (two-days educations).

I also carried out a web seminar in Annual Accounts according to K3, the Swedish standard for larger companies (half-day education).

My lectures were about Performance and Income Planning, based on my book with the same title, and The New Annual Accounts Act. Both were one-day seminars.


Utbildningar för Wolters Kluwer

Wolters Kluwer bokade mig för utbildningar under fyra veckor i november och början av december 2016. Många ämnesområden berördes och det blev inspirerande möten med professionella deltagare. Nu har jag blivit bokad för ytterligare sju veckor i januari – mars 2017, vilket jag ser fram emot!

Här berättar jag om de kurser och seminarier som jag själv har genomfört senaste månaden eller ska genomföra för Wolters Kluwer, men självklart har de även andra ämnen, kurstillfällen och kursorter.

Programkurser

Lärarledda Programkurser genomförs i datorsal hos Lexicon i World Trade Center (se bilden överst), en populär mötesanläggning i centrala Stockholm. Våra deltagare kommer från hela landet och de uppskattar verkligen det centrala läget och de enkla kommunikationerna.

Webbkurser tillhandahålls också som ett alternativ. De genomförs live vid bokade tillfällen och deltagarna har möjlighet att ställa frågor under genomgången.

Bokslut

Capego Bokslut

Under 2017 börjar en ny spännande fas för min del – kurser i molnbaserade Capego Bokslut.

Seminarier

Lärarledda seminarier genomförs i föreläsningssalar men utan datorer för deltagarna. Det finns gott om möjligheter att ställa frågor under genomgångarna.

Företagsanpassade utbildningar

Wolters Kluwer erbjuder även företagsanpassade utbildningar, där innehållet läggs upp i nära samarbete med beställaren och deltagarna kan ställa frågor helt utifrån sin egen verksamhet.


Föreläsningar och böcker

Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates”

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Teaching for Amelitas – Utbildning hos Amelitas

logga

November 18, 2016, I was invited to the office of Amelitas Redovisning AB in Handen, Stockholm, for a full days lecture arranged by Wolters Kluwer.

We managed to cover the New Swedish Annual Accounts Act, Effects on the Swedish K-standards for accounting, Ongoing Activities  Accounting and Taxation, and (briefly) New Legislation for Owner-managed Companies.


Nyhetsdag hos Amelitas Redovisning

Den 18 november 2016 besökte jag Amelitas Redovisning AB i Handen utanför Stockholm, för en företagsanpassad heldagsutbildning arrangerad av Wolters Kluwer.

Från början var genomgången tänkt att ägnas helt åt Nya årsredovisningslagen, med en naturlig påbyggnad om Nyheter från Bokföringsnämnden. Deltagarna bad dock även om en genomgång av reglerna för redovisning och beskattning av pågående arbeten, vilket vi klarade av med ett helt nyproducerat material. Jag kunde dessutom koppla genomgången till att jag hade en artikel om pågående arbeten under publicering hos Svensk Skattetidning. Avslutningsvis tog vi även en kort orientering om de Nya 3:12-reglerna, vilket ju var högaktuellt efter att utredningen just hade presenterat sina förslag.

Det blev en intensiv dag med många initierade frågor från deltagarna som livade upp genomgången. Det märktes att medarbetarna hos Amelitas Redovisning verkligen hade tänkt till på de olika frågeställningarna och deras diskussioner bidrog till en omväxlande och trevlig atmosfär under dagen!


Föreläsningar och böcker

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur. Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller beställ böckerna!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Four Weeks of Lectures in Sweden

Sweden Snow Lectures

Photography © Peter Berg

Yesterday I came to Sweden for four weeks of lectures and consultancy assignments. It was about 28 degrees in Bangkok at midnight, when I left, but chilly 2 degrees minus in the morning when I arrived to Arlanda Airport, Stockholm. Brrr…

The picture shows Mariatorget in Stockholm, Sweden last night with fresh snow that came in the evening.

Lectures

I’m booked for a series of different lectures in the Stockholm area and Gothenburg during November and early December, on the the New Annual Accounts Act in Sweden including what’s to expect from the adapted K-standards, on preparing financial statements on different levels in software from Wolters Kluwer, on a newly produced lecture about ongoing projects, on Performance and Income Planning based on my book on the topic (Resultat- och inkomstplanering) and much more.

Assignments

We are facing higher taxes in Sweden on dividends from and sales of shares in owner-managed limited companies. RedovisningsHuset i Södertälje AB have booked me for analysis of the suggested changes of the tax law and suitable measures for the customers (see also my post October 24, 2016 Newsletter from RedovisningsHuset).

In early December, 2016 it’s time for me to attend the next meeting of the Executive Committee of Higher Vocational Education for Economists (SW: Yrkeshögskolan) at Xenter, Botkyrka municipality south of Stockholm (see also my post August 31, 2016 Educations from Xenter/YH-Utbildningar).

Intense weeks

Well, I believe the time will pass fast before it’s time to return to Bangkok December 5, 2016. 🙂


Lectures

Keep yourself updated by attending the lectures suitable for your needs! This is how you do.

 1. Choose topic (Publications & Lectures)
 2. Book (Contact)

And/or by the books!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Update Real Estates – Halvstopp för paketeringar

paket paketering fastigheter stopp för paketering

I’m continuously commenting news related to my book on real estates (Fastigheter) here on the blog. Today’s update is about a partial stop legislation to prevent tax planning by packaging a real estate in a limited company before selling it. I highlight that the stop is not total.

Since the stop legislation is related to the Swedish tax environment, I’ll comment the news in Swedish.


Kapitel 9 Omstrukturering, avsnitt 9.2 Paketering och

Kapitel 7 Avyttring

Regeringen har beslutat om en stopplagstiftning för skatteplanering med paketering av fastigheter. Stoppet ska gälla fr.o.m. den 28 oktober 2016 men omfattar bara en viss typ av paketeringar.

Låt oss först av allt slå fast att innehållet i boken fortfarande gäller. Stopplagstiftningen gäller nämligen när fysiska personer paketerar fastigheter inför en försäljning, och gör det i form av gåva.

I boken beskriver jag förfarandet vid tillämpning av paketering mellan bolag, vilket alltså inte påverkas.

Vad är paketering?

Inom skatterätten menas med paketering att en tillgång som ska säljas först förs över till ett eget aktiebolag och därefter säljs bolaget med tillgången i, i stället för att sälja tillgången direkt.

Förfarandet är vanligt vid försäljning av fastigheter om de förväntas kunna säljas med hög vinst.

Förtjänsten ligger i att när ett aktiebolag säljer ett dotterbolag med vinst så är vinsten skattefri enligt reglerna om näringsbetingade aktier.

I boken Fastigheter beskriver jag tillvägagångssättet när ett aktiebolag paketerar en fastighet i ett dotterbolag inför försäljning. Denna typ av paketering berörs inte av stopplagstiftningen.

Stopplagstiftningen tar sikte på steget innan, när det är en fysisk person överlåter en fastighet genom gåva till ett dotterbolag i ett eget aktiebolag inför en försäljning. Långt ifrån alla paketeringar börjar på detta sätt, därav inläggets rubrik Halvstopp för paketeringar.

Bakgrund

Den 11 juni 2015 tillsatte regeringen Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (Fi 2015:07). Enligt direktiven till utredningen (Dir. 2015:62) är en av huvudfrågorna att ta fram lagförslag för att förhindra skatteplanering via paketering av fastigheter. Utredningen ska vara klar senast den 31 mars 2017. Jag berättar om utredningen i inledningen till avsnitt 9.2 Paketering i boken Fastigheter.

Regeringen bedömer troligen att frekvensen av paketeringar ökar eftersom fastighetsägare vet att utredningen arbetar med regler för att förhindra förfarandet. Därför väntar man inte utan slår till redan nu med en stopplagstiftning som aviserades i en skrivelse till riksdagen den 27 oktober. Dagen efter, den 28 oktober 2016, sändes en promemoria ut på remiss, som beskriver lagändringen och föreslår att den ska gälla överlåtelser efter den 27 oktober.

Paketeringen som stoppas

Lagändringen ska alltså förhindra en speciell typ av paketering som går under namnet Kattrumpan, efter namnet på ett kvarter på Södermalm i Stockholm där förfarandet tillämpades.

En fysisk person som ska sälja sin näringsfastighet till en extern köpare har kunnat göra så här.

 • Steg 1 Bolagsbildning
  • En fysisk person A bildar ett aktiebolag, moderbolaget MB, med ett dotterbolag DB
  • Moderbolaget MB ägs till åtminstone 40 % av närstående, t.ex. barn till person A
 • Steg 2 Överlåtelse näringsfastighet
  • Person A överlåter sin näringsfastighet till DB
  • Överlåtelsen görs till ett värde som understiger taxeringsvärdet men överstiger det skattemässiga värdet
  • Överlåtelsen blir en gåva eftersom den görs till ett värde understigande taxeringsvärdet och mottagaren (MB) ägs till mindre än 60 % av person A (se steg 1)
  • DB är nybildat och saknar likviditet för kontant betalning, därför görs överlåtelsen mot skuldebrev mellan person A och DB
  • Stämpelskatt för lagfart måste dock betalas (4,25 %) och den beräknas på taxeringsvärdet när överlåtelsen görs till ett lägre pris
 • Steg 3 Överlåtelse skuldebrev
  • MB övertar skuldebrevet från DB
 • Steg 4  Överlåtelse DB
  • MB Överlåter andelarna i DB, inklusive fastigheten, till en extern köpare till fastighetens marknadsvärde
  • Köparen betalar ingen stämpelskatt för lagfart eftersom det är andelarna som byter ägare, inte fastigheten
  • Vinsten på försäljningen av andelarna blir skattefri i MB enligt reglerna om näringsbetingade andelar
 • Steg 5 Betalning av skuldebrevet
  • MB betalar skulden enligt skuldebrevet (se steg 3) till person A
  • Betalningen är skattefri för person A eftersom överlåtelsen gjordes som gåva (se steg 2)
 • Steg 6 Utdelningar
  • MB lämnar utdelning med resterande belopp från försäljningen av DB (se steg 4)
  • Person A beskattas med 25 procent för utdelningen enligt reglerna om okvalificerade andelar

Detta hittillsvarande förfarande får följande skattekonsekvenser.

 1. DB betalar stämpelskatt för lagfart med 4,25 procent av det högsta av taxeringsvärdet och överlåtelsebeloppet, i det här fallet taxeringsvärdet
 2. MB betalar ingen skatt på vinsten vid försäljning av andelarna i DB
 3. Person A betalar ingen skatt på överlåtelsebeloppet, trots att det är högre än det skattemässiga värdet (men lägre än taxeringsvärdet)
 4. Person A slipper återföra värdeminskningsavdrag till beskattning i sin näringsverksamhet
 5. Person A med närstående betalar 25 % skatt på resten av vinsten, som betalas till dem från MB som utdelning

Lagändringen

Promemorians förslag till lagändring är att genom två nya paragrafer i inkomstskattelagen (IL) reglera att en överlåtelse till ett bolag över det skattemässiga värdet (näringsfastigheter) eller omkostnadsbeloppet (privatbostadsfastigheter) är en avyttring, inte en gåva. Då försvinner skälet för fysiska personer att göra en paketering, är bedömningen i promemorian.

En överlåtelse till skattemässigt värde eller omkostnadsbeloppet hade ju ändå varit skattefri, eftersom det värdet är avdragsgillt såsom anskaffningsvärde.

Att fastigheten anses vara avyttrad innebär att överlåtaren beskattas för överlåtelsen (med avdrag för anskaffningsvärde m.m.).

De nya reglerna införs på två ställen i IL.

 • 15 kap. 11 §
  • Juridisk person med näringsfastighet
 • 44 kap. 8 c §
  • Fysisk person med näringsfastighet (i enskild näringsverksamhet eller handelsbolag)
  • Fysisk person med privatbostadsfastighet

Reglerna gäller överlåtelser till, förutom aktiebolag, även handelsbolag samt motsvarande utländska bolagsformer.

Efter lagändringen blir beskattningen följande, jämfört med föregående avsnitt.

 1. DB betalar stämpelskatt för lagfart med 4,25 procent av det högsta av taxeringsvärdet och överlåtelsebeloppet (oförändrat)
 2. MB betalar ingen skatt på vinsten vid försäljning av andelarna i DB (oförändrat)
 3. Person A betalar skatt på den del av överlåtelsebeloppet som överstiger det skattemässiga värdet med 27 % (skatteskärpning)
 4. Person A ska återföra värdeminskningsavdrag till beskattning i sin näringsverksamhet, vilket beskattas med full marginalskatt och egenavgifter (skatteskärpning)
 5. Person A med närstående betalar 25 % skatt på resten av vinsten, som betalas till dem från MB som utdelning (oförändrat)

Framtiden

Förslagen i promemorian leder troligen till lagstiftning, som i så fall träder i kraft den 1 augusti 2017 men gäller överlåtelser efter den 27 oktober 2016.

Återstår vad Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet kommer fram till beträffande övriga typer av paketeringar. Det får vi se när slutbetänkandet kommer, senast den 31 mars 2017.


Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

How to buy the book

The topics in my article have been raised while writing the book Real Estates which, however, is in Swedish.

Links to my publisher and some internet shops can be found in the post Fastigheter.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Teaching for Wolters Kluwer Staff in Gothenburg

Wolters Kluwer WK Personalutbildning 2016-10-03 Resultat- och inkomstplanering Nya årsredovisningslagen

Some of the participants in staff education in Gothenburg October 3, 2016 (Copyright Peter Berg)

Yesterday I had the great joy of meeting a good part of the staff of Wolters Kluwer in Gothenburg for a full day of teaching. The participants were from all the departments, such as the software Financial Statements & Analysis (Bokslut & Analys), Tax Returns (Skatt), Consolidated Financial Statements (Koncern), Audit (Revision), Legal Documents (Dokument & Avtal) as well as support staff and the Tax Information Service (Skatteinformation).

Wolters Kluwer WK Personalutbildning 2016-10-03 Resultat- och inkomstplanering Nya årsredovisningslagen

More participants from the staff education in Gothenburg (Copyright Peter Berg)

Performance and Income Planning

The main topic of the day was Performance and Income Planning, a lecture based on my book with the same titel which was published by Wolters Kluwer in October 2015.

EU-anpassning ÅRL - Kopia

Our discussions covered items all the way from legal matters to active advice, practical accounting in the BAS Chart of Accounts and coding for linkage between accounts and tax returns (SRU codes).

We even had time to discuss tax planning when selling real estates and more, with references to my book about real estates (Fastigheter) published by Wolters Kluwer in August 2016.

Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

The lecture was, however, focused on to what extent the content is or can be supported by Wolters Kluwer software. Several participants told me they got ideas for product development during the day with me. Many of them also expressed how useful it is to meet a user of their software (that’s me) and to hear examples from reality.

Teaching the Experts?

For me this day was very special. I’ve had many contacts with several of the participants, but as a customer searching for help from specialists in the software, support staff, tax information and so on. So many times in the history I got fast, nice and very knowledgeable service from them. And now was teaching themWow, I thought to myself.

But it turned out really good. We had a lot of dialogues about how to use existing possibilities in the software, as well as developing the tools. And since the content of my lecture and book is crossing over so many fields of expertise it was perfect to have people from all departements attending!

New Annual Accounts Act

We also managed to cover the New Annual Accounts Act in Sweden from the software development point of view, together with what’s to expect from the adapted K-standards that are soon to be taken into force.

This became a more hands on discussion, since we’re dealing with changes that has to be done in the software in the same time as we don’t have the final interpretations in the K-standards available yet.

A Different Gathering

All in all this day was very different from “normal” teaching, as we had so much dialogue about the impact on the products of Wolters Kluwer. I came home with a lot of inspiration and I hope it was the same for the staff of Wolters Kluwer 🙂


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Meeting My Publisher Wolters Kluwer

img_20160926_080659

Last Friday September 23 I had the pleasure of meeting my publisher Ms. Isabel Carendi from Wolters Kluwer.

We discussed the books that are published and different marketing measures for them. We also talked about other media possibilities, such as publishing articles and giving lectures on related topics. These are already ongoing activities.

Thank you Ms. Isabel for your never ending enthusiasm and inspiration!

Here’s what’s going on at Wolters Kluwer right now. And the page Publications & Lectures lists all current activities.

How to buy the books

Links to the publisher and internet shops are listed on the pages for Fastigheter and Resultat- och inkomstplanering.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

 

Lecture on Performance and Income Planning (updated)

Resultat- och inkomstplanering Performance and income planning optimering optimizing

Performance and income planning is about actively improving the results of your enterprise as well as your private economy. Above all, it’s about optimizing – maximum private benefits at minimum costs for your company. (Swedish text follows further below)

This lecture is for you with an owner managed enterprise, and for all of you advisers with such customers. The special thing about owner managed enterprises is that the owner is on both sides. There’s no point in strengthening the private economy by weakening the corporate economy. But there are a number of ways to avoid that.

The common lead is to optimize instead of maximize or minimize. And by planning it’s possible to foresee possibilities and threats and make them go your way. This lecture is about how to do so, based on the book Performance and Income Planning.

As the lecture and the book is in Swedish I’ll change language below.


Resultat- och inkomstplanering handlar om att aktivt förbättra resultatet av ditt företagande och din privatekonomi. Denna föreläsning handlar om hur det går till.

Föreläsningen är baserad på boken Resultat- och inkomstplanering och dokumentationen har uppdaterats till senaste nytt.

Ur innehållet:

 • Checklista resultatplanering
  • Konkret genomgång, konto för konto i redovisningen
  • Varningar för fällor, förslag till lösningar
 • Checklista inkomstplanering
  • Konkret genomgång av varje inkomstslag
  • Varningar för skattefällor, förslag till lösningar
 • Pensionsplanering
  • Företagarens privatekonomi på kort och lång sikt
  • Olika livsmål = olika lösningar

Föreläsningen omfattar en heldag och kan bokas via Wolters Kluwer.

Dessutom har Wolters Kluwer i Göteborg bokat föreläsning med mig för sin egen personal i oktober 2016!

Exempel på genomförda föreläsningar 2015:


Här bokar du din plats på utbildningen.

Här beställer du boken.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Newsletter for RedovisningsHuset

69 9000 2015-01-12 Logo brevmall

After the summer break the activities of RedovisningsHuset i Södertälje AB (redovisningshuset.se) are at full speed ahead again. And so is the newsletter that I write for them monthly. Last Friday, August 19, they sent the latest newsletter to their customers and business connections, followed by publication on the web page archive. Here is how it actually looks in the PDF format. Every item is linked to a page with deeper information.

English summary

The newsletter is in Swedish, but here comes a short review for those of you readers who don’t read that language but would like to know whats going on there…

 • RUT-avdrag: Individuals can buy specified home services with tax deduction
  • From August 1 three new areas are qualified for tax deduction
  • We look upon it from the suppliers point of view and hint about new business possibilities
 • Prisbasbelopp: A governmental index is guiding a number of taxes, deductions and more, as well as pensions
  • The index for 2017 is set and we inform about the changes from 2016
 • Uppskov: When selling a house or an apartment the profit is taxed with 22 percent, but it’s possible to postpone the payment and use the money for the next residence
  • There is a limit for how much it’s possible to postpone, but the government has announced that the limit will be removed for the period of June 21, 2016 until June 30, 2020
  • We have calculated if it’s favorably or not to postpone the tax
 • Expansionsfond: Owners of sole proprietorship and trading companies pays a reduced tax on profits kept in the enterprise, by allocations to reserves
  • Sometime in the future these reserves have to be brought back to full taxation
  • We hint about how to be prepared for the full taxation
 • Kick-off: Staff meetings about new challenges or team building can be very useful if planned in the right way
  • We list what to think about to make a staff meeting worth the effort
  • We describe how to build the schedule to make it tax deductible for the company and not taxable for the participants
  • All this happens to be about reasonable proportions between work and fun, which also fulfills the need for both business usefulness and pleasure…
 • Budget: The government budget for 2016 has been updated and the guidelines for budget 2017 are set
  • We show which reforms and changes that are on the way for business enterprises
  • We help planning and keep track on what’s already in force, what’s to come and when

And this is only from the latest newsletter. There’s a lot going on to keep my mind from slowing down 🙂


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Older posts