The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Tag: Financial statements (page 1 of 6)

New Lecture Ongoing Activities / Ny föreläsning pågående arbeten

New Lecture Ongoing Activities / Ny föreläsning om redovisning och beskattning av pågående arbeten

RFR 1 and RFR 2 is Here for 2017 / Nu är årets RFR 1 och RFR 2 här

RFR 1 and RFR 2 is here for 2017 / Om RFR och det svenska samspelet med internationella regler

IASB-plan for 2017-2021

IASB Work Plan 2017-2021 / Detta händer med IFRS de närmaste fem åren

Content Marketing for Wolters Kluwer

Content Marketing Articles – Nytt uppdrag för Wolters Kluwer

Index 2015-2016

Index 2015-2016: Helps you find the gems / Hjälper dig hitta guldkornen

News from BFN – Nyheter från BFN

Många nyheter från BFN i december – Här får du en bra översikt!

Article Ongoing Activities – Artikel pågående arbeten i Svensk Skattetidning

Artikel om redovisning och beskattning av pågående arbeten

K3 Updated Standard – Uppdaterad K3 från BFN är här

K3 uppdaterad till nya ÅRL och mer – Överskådligt beskrivet!

K2 New Standard – Nya K2 från BFN är här

K2 med många nyheter – Överskådligt beskrivet!

Article in Bulletinen on Bonuses – Redovisning av tantiem

3 steg för bokföring av tantiem – Se hela artikeln här

Older posts