The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Tag: Fastigheter (page 1 of 3)

Index 2015-2016

Index 2015-2016: Helps you find the gems / Hjälper dig hitta guldkornen

Teaching for Riksbyggen – Utbildning hos Riksbyggen

Lecture about software for financial reports and about real estate-related accounting matters. Föreläsning om programvaran Bokslut från Wolters Kluwer och om fastighetsrelaterade redovisningsfrågor.

Four Weeks of Lectures in Sweden

Four Weeks of Lectures in Sweden – Fyra veckor med föreläsningar och konsultuppdrag i Stockholm och Göteborg

Update Real Estates – Halvstopp för paketeringar

Update Real Estates – Halvt men inte helt stopp för paketeringar av fastigheter

Update Real Estates – Article in Bulletinen on Accounting Issues

Update Real Estates – Article in Bulletinen on Accounting Issues. Artikel i Bulletinen 3/2016 om redovisningsfrågor för fastigheter.

Teaching for Wolters Kluwer Staff in Gothenburg

Teaching for Wolters Kluwer Staff in Gothenburg – Personalutbildning med aktiva diskussioner!

Update Real Estates – Harmonizing VAT Definition of Real Estates in the EU

Update Real Estates on harmonizing VAT definition of real estates in the EU. En lagrådsremiss har avlämnats om ändring av ML.

Meeting My Publisher Wolters Kluwer

Meeting My Publisher Wolters Kluwer – Möte med min förläggare om böcker, artiklar, föreläsningar och mer

Update Real Estates – Depreciation during transfers

Update Real Estates – Depreciation during transfers. Får avskrivningar dras av för tiden mellan överlåtelseavtal och tillträde?

Update Real Estates – Supplement

Updates of the content – Kompletteringar av innehållet i boken Fastigheter. Här på bloggen kan du alltid hålla dig aktuell!

Older posts