SW: Det här är exempel på föreläsningar före säsongen höst 2017-vår 2018.

EN: These are examples of lectures before the season Autumn 2017-Spring 2018.

 • Bokslut programintroduktion
  • Annual Accounts, Software Introduction
 • Capego Bokslut programintroduktion (molnbaserat)
  • Capego Annual Accounts, Software Introduction (cloud-based)
 • Bokslut teori och programintroduktion
  • Annual Accounts, Theory and Software Introduction
 • Capego Bokslut teori och programintroduktion (molnbaserat)
  • Capego Annual Accounts, Theory and Software Introduction (cloud-based)
 • Bokslut – Inriktning mot K3
  • Annual Accounts according to K3 (standard for larger companies)
 • Resultat- och inkomstplanering
  • Performance and Income Planning
 • Nya årsredovisningslagen i praktiken (August 2016)
  • The New Annual Accounts Act in practice
 • Företagsanpassade utbildningar
  • Company Adapted Lectures (not in the calendar)