Peter Berg, AIT, Asian Institute of Technology

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se), picture taken by Roy Andersson

SW: Jag har producerat många föreläsningar för olika företag och organisationer genom åren. Här är några exempel på föreläsningar som du kan beställa direkt från mig. Du har deltagarna och lokalerna, jag har dokumentationen och kunskapen. Kontakta mig för bokning!

EN: I’ve produced many lectures for various companies and organisations during the years. Here are some examples of lectures that you can order directly from me. You have the group and the location, I have the documentation and the knowledge. Contact me for booking!
Bokföringslagen
Swedish Accounting Act

Bokföring (BFNAR 2013:2)
Swedish Standard for Accounting

K-regler (August 2016)
Swedish K-standards for Financial Reports

Regelverk för redovisning och deras samband (globalt, regionalt, nationellt)
Regulations for Accounting and Their Relationship (global, regional, national)

Aktiebolagslagen
Swedish Companies Act

Working After Graduation – Economy for non-economists
Att arbeta efter examen – Ekonomi för icke-ekonomer
Asian Institute of Technology (AIT) March 17, 2017

SW: Här har du länkar till andra beställare som jag föreläser åt. På dessa sidor hittar du många fler ämnen, för närvarande ca 35 olika. Nästan alla föreläsningar har börjat som önskemål från en beställare, i samråd med mig. Kontakta mig du också om dina önskemål, så tar jag fram utbildningar som passar dig och dina deltagare!

EN: Here you have links to other clients for whom I give lectures. On those pages you find many more topics, at the moment 35 different. Almost all lectures have begun as a request from a client, in consultation with me. Contact me you too about your requests, and I’ll produce lectures to suit you and your participants!


Föreläsningar / Lectures

SW: Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

EN: Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

  1. Välj föreläsning / Choose lecture (Publications & Lectures)
  2. Och-eller köp böckerna! / And-or buy the books!  (Books / Böcker)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications & Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.