The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: SKV (page 1 of 3)

Newsletter Launch / Premiär för nyhetsbrevet

Finally! After a long time of producing news letters for customers I’m now launching my very own newsletter on corporate economy matters. Check out this new page, read the archive and subscribe now. Newsletter Äntligen Efter att skrivit nyhetsbrev för andra sedan länge lanserar jag nu mitt alldeles egna nyhetsbrev om företagsekonomiska frågor. Kolla den […]


Read more…

New Lecture Owner Related Transactions in Limited Companies / Ägartransaktioner i aktiebolag

Owner Related Transactions in Limited Companies / Föreläsning om ägartransaktioner i aktiebolag


Read more…

Article Ongoing Activities – Artikel pågående arbeten i Svensk Skattetidning

Artikel om redovisning och beskattning av pågående arbeten


Read more…

Article in Bulletinen on Bonuses – Redovisning av tantiem

3 steg för bokföring av tantiem – Se hela artikeln här


Read more…

Teaching for Wolters Kluwer – Fyra veckor i Stockholm och Göteborg

Utbildningar november 2016-mars 2017, än finns det chans!


Read more…

Teaching for Amelitas – Utbildning hos Amelitas

Nyhetsdag hos Amelitas Redovisning i Handen


Read more…

Teaching for RedovisningsHuset – Utbildning hos RedovisningsHuset i Södertälje AB

Utbildning om nya ÅRL, nytt från BFN och pågående arbeten


Read more…

New Legislation for Owner-managed Companies – Nya 3:12-regler

New Legislation for Onwer-managed Companies – Nya 3:12-reglerna beskrivs med räkneexempel och tips på åtgärder


Read more…

Update Real Estates – Halvstopp för paketeringar

Update Real Estates – Halvt men inte helt stopp för paketeringar av fastigheter


Read more…

Newsletters for RedovisningsHuset September – October 2016

Newsletters for RedovisningsHuset Sep – Oct 2016, English summaries


Read more…
Older posts