The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: Marketing

Presentation at Rotary / Presentation hos Rotary

When Rotary Stockholm City Network met at October 13, 2017 I got to present myself and my operation (text in Swedish follows further below). It was a great opportunity, since this network consists of seven Stockholm Rotary Clubs and attracts a lot of participants at every meeting.
The main attraction was Mr. Johan Holmsäter, who delivered a speech about ”Live better, build health systems”. He told us enthusiastically about how important it is to take of our selves, our bodies and our minds. He is often referred to as ”He who established Friskis & Svettis” (a Swedish health club chain) but now he has moved on to other projects, still keeping his theme about health care.

He drastically pointed out lack of physical movement as the main factor of too early death. It’s much more important that you do regular pulse heightening walks than if you finish smoking, he explained. I’ve never heard anyone lay it out like that before!

Then it was time for four chosen members to present themselves, four of whom I was one! I got to be the final one, which suited me just fine.

Here is a PDF-file of my presentation in English. The first page presents me as a member of the Rotary Stockholm City First Breakfast Club, since all participants presents them selves with name and club membership at joint arrangements like this.

I got encouraging comments and interested questions afterwards, and left with a nice feeling and a whole bunch of new contacts!

In Swedish

När Rotary Stockholm City Affärsnätverket träffades den 13 oktober 2017 fick jag tillfälle att presentera mig och min verksamhet. Det var ett fint tillfälle, eftersom detta nätverk består av sju Rotaryklubbar i Stockholm och lockar många deltagare till varje möte.

Huvudattraktionen var Johan Holmsäter, som talade om ”Lev skönare, bygg hälsosystem”. Han berättade entusiastiskt för oss om hur viktigt det är att vi tar hand om oss själva, till kropp och själ. Han presenteras ofta som den som grundade Friskis & Svettis, men han har gått vidare till andra projekt även om han håller fast vid temat med hälsovård.

Johan pekade på ett drastiskt sätt ut brist på motion som huvudorsaken till för tidig död. Det är mycket viktigare att du gör regelbundna pulshöjande promenader än att du slutar röka, förklarade han. Jag har aldrig hört någon lägga fram saken på det sättet förut.

Sedan var det dags för fyra utvalda medlemmar att presentera sig själva, fyra av vilken jag var en! Jag fick presentera mig sist, vilket passade mig utmärkt.

Här har du en PDF-fil från min presentation. Den första sidan presenterar mig som medlem av Rotary Stockholm City Första Frukost, eftersom alla deltagare presenterar sig med namn och klubbtillhörighet vid samarrangemang som detta.

Jag fick uppmuntrande kommentarer och intresserade frågor efteråt och lämnade med en härlig känsla och ett helt knippe nya kontakter!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Rotary Member / Medlem i Rotary

Rotary

EN: I’ve been to a number of Rotary events and now I’m a proud member of the organisation (text in Swedish follows further below)!
It all began when The Swedish Federation of Business Owners (Företagarna), where I’m a member, invited Stockholm members to participate in a meeting with Rotary Stockholm City Business Network on November 11, 2016. I applied, enjoyed a good lecture and nice table neighbors from different Rotary clubs in Stockholm.

One of them was Mattias Frisk from Rotary Stockholm City First Breakfast. Mattias insisted that I should visit one of their breakfast meetings, which I did on January 31, 2017. And February 28. And May 23…

There was a very welcoming atmosphere on each occasion and I enjoyed top class lectures. So in May I took the leap and applied for membership. On May 30 I was accepted as a member and in September 2017 I was finally registered.

Every new member deliver a lecture of oneself and it’s called an ”ego-lecture” – what a lovely name!  On February 6, 2018 it’s time for me and my presentation in Rotary Stockholm City First Breakfast. But already on November 10, 2017 I’m scheduled to deliver a 2-minute presentation of me and my work at a meeting with Rotary Stockholm City Business Network, where we’ll meet members from many Stockholm clubs. I look forward to both presentations.

Rotary International is a worldwide organisation with 1,2 million members organised in 35,000 clubs. As a member of one club I’m entitled to visit meetings at any other of the clubs. I’ll check where I have the nearest Bangkok Rotary club in due time!

In Swedish

Jag har deltagit i ett antal av Rotarys arrangemang och nu är jag stolt medlem av organisationen!

Det hela började när Företagarna, där jag är medlem, bjöd in till lunchmöte med Rotary Stockholm City Affärsnätverk den 11 november 2016. Företagarnas VD Günther Mårder höll föreläsning om ”Samhällsförändringar som påverkar företagsamheten”. Det var en bra föreläsning och jag satt med trevliga bordsgrannar från olika Rotaryklubbar i Stockholm.

En av dem var Mattias Frisk från Rotary Stockholm City Första Frukost. Mattias talade sig varm för att jag borde besöka något av deras frukostmöten, vilket jag gjorde den 31 januari 2017. Och den 28 februari. Och den 23 maj…

Det var en mycket välkomnande stämning vid varje möte och jag njöt av högklassiga föreläsningar. Så i maj tog jag steget och sökte medlemskap. Den 30 maj beviljades medlemskapet och i september 2017 blev jag inskriven i rullorna.

Varje ny medlem håller ett föredrag med presentation av sig själv och det kallas för ”ego-föredrag” – vilket härligt namn! Den 6 februari 2018 är det dags för mig och min presentation i Rotary Stockholm City Första Frukost. Men redan den 10 november 2017 ska  jag hålla en tvåminuterspresentation av mig själv vid möte med Rotary Stockholm City Affärsnätverk, då vi träffas från många klubbar i Stockholmsområdet. Jag ser fram emot båda presentationerna.

Rotary International är en världsomspännande organisation med 1,2 miljoner medlemmar organiserade i 35 000 klubbar. Som medlem i en klubb får jag delta i vilken som helst av de andra klubbarnas möten. Jag ska kolla var jag har närmaste Rotaryklubb i Bangkok!

 


 

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

 

Member of Thai-Swedish Chamber of Commerce

Thai-Swedish Chamber of Commerce Swecham TSCC

I’ve been accepted as new (proud) member of Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) in Bangkok. Among the members are both smaller companies as well in Sweden well known larger companies such as Husqvarna, Alva Laval, Astra Zeneca, Bangkok Bank, Ericsson, SAAB, SEB, Tetra Pak and Volvo Car. Honorary member is the Embassy of Sweden.

I quote from their website.

The Chamber was formed in 1989 and after more than 25 years of existence has established itself firmly in the international business community in Thailand. With some 100 Members it has a good foundation for its activities.
In Swedish

Jag har antagits som (stolt) medlem i Thai-Svenska Handelskammaren, Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) i Bangkok. Bland medlemmarna finns både mindre företag och i Sverige välkända större företag som Husqvarna, Alva Laval, Astra Zeneca, Bangkok Bank, Ericsson, SAAB, SEB, Tetra Pak och Volvo Car. Hedersmedlem är Sveriges ambassad.

Jag hämtar en beskrivning från deras hemsida:

”Handelskammare grundades 1989 och efter mer än 25 års verksamhet har den etablerat sig stadigt i den internationella affärsgemenskapen i Thailand. Med ca 100 medlemmar har handelskammaren en god grund för sina aktiviteter.”


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Member of Swedes Worldwide

SVIV Svenskar i världen Swedes worldwide

I recently became member of the Swedish association Swedes Worldwide. The association caught my interest when their Secretary General Ms. Karin Ehnbom-Palmquist talked at networking event arranged by Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) in Bangkok on January 12, 2017.

I quote their own description from their website.

Swedes Worldwide is a non-profit, independent organization that, since 1938, acts in the interest of Swedes abroad by monitoring, informing and influencing. We have a unique role as the representative of more than 660 000 Swedes who work, study or for other reasons live abroad, as well as the hundreds of thousands who have lived or will live abroad.
In Swedish

Jag blev nyligen medlem i organisationen Svenskar i världen (SVIV). Jag citerar deras egen beskrivning från sin hemsida. Organisationen fångade mitt intresse när deras generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist talade vid en nätverksträff arrangerad av  Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) i Bangkok den 12 januari 2017.

Svenskar i Världen är en ideell, oberoende organisation som sedan 1938 verkar för utlandssvenskarnas bästa genom att bevaka, informera och påverka. Vi har en unik roll som representant för de drygt 660 000 svenskarna som arbetar, studerar eller av andra skäl bor utomlands, samt de ytterligare hundratusentals som har bott eller kommer att bo utomlands.


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Newsletters for RedovisningsHuset Nov 2016 – Jun 2017

RedovisningsHuset i Södertälje AB Nyhetsbrev Newsletter

Each month I write a newsletter for RedovisningsHuset i Södertälje AB, based on news articles I also write for them on their Web site on a regular basis. You can find the editions at their News letter archive.

Below follows a short resume in Swedish, then English summaries.
SW: Saknar ditt företag nyhetsbrev?

Nyhetsbrev är kraftfulla och uppskattade verktyg för marknadsföring – när innehållet är intressant och hjälper läsaren. Det är också ett utmärkt sätt att påminna dina kunder och kontakter om ditt företag och er kompetens.

Har inte ditt företag ett nyhetsbrev eller uppdateras inte hemsidan? En effektiv kombination är att först uppdatera hemsidan regelbundet med användbart material, för att sedan sprida nyheterna genom ett nyhetsbrev. Då kan du hålla nyhetsbreven korta och skapa trafik till hemsidan.

Jag skriver nyheter om ekonomiska ämnen, både som artiklar och nyhetsbrev, på svenska och engelska. Kontakta mig för ett lönsamt samarbete!

EN: Does your enterprise lack a newsletter?

Newsletters are powerful and appreciated tools of marketing – when the content is helpful for the recipients. And it’s a great way of reminding your customers and contacts about your existence and skills.

Doesn’t your enterprise have a newsletter or isn’t your web site updated? A great combination is to primarily update you web site regularly with useful content and then spread the news about it by a newsletter. Then you can keep your newsletters short and drive traffic to your web site.

I write news about economy matters, both as articles and newsletters, in English and Swedish. Contact me about a profitable cooperation!

EN: English summaries

Since my latest post on this, from October 24, 2016 Newsletters for RedovisningsHuset September – October 2016, we’ve added eight more editions to the archive. The newsletters and articles are in Swedish, but here comes short reviews in English. They are also good examples of how you can design your newsletter – each item is linked in the newsletters to corresponding article on the web site!

Ed. 29 – November 15, 2016

 • Governmental investigation raises the tax for shareholders in smaller, owner-managed companies
 • Stop for private packaging of real estates before sale – in some cases
 • Change of rules for delaying tax from sale of private real estates
 • Email invoice and automatic payment
 • Business hours Nov – Dec

Ed. 30 – December 12, 2016

 • Tax arrears already December 12
 • Legislation decided on changed delay of tax from sale of private real estates
 • Tax changes 2017 – New possibilities
 • 4 strong reasons to get your ready-made limited company now in December
 • Less paper handling – More digital
 • Business hours Dec- Jan

Ed. 31 – January 13, 2017

 • Income statements and salary reporting for 2016 ends January 31
 • Income statements every month proposed as new law
 • Tax deductions for representation meals mainly stopped from 2017 – When each enterprises next fiscal year begins
 • Important dates 2017
 • Amounts and percentages 2017
 • Business hours Jan – Feb

Ed. 32 February 20, 2017

 • We upgrade to better and modern accounting systems
 • This way you can get rid of your accounting documents 4 years earlier
 • We help you look out for forbidden loan situations in companies
 • Deduction dictionary for enterprises and entrepreneurs
 • Business hours Feb – Mar

Ed. 33 March 27, 2017

 • The government backs on parts of  tax raises for shareholders in smaller, owner-managed companies
 • Partial stop for packaging of real estates before sale sent for judicial preview
 • Calculation help for tax and VAT deductions of representation meals
 • Expanding support of first employment in limited companies and partnerships
 • Business hours Mar – Apr

Ed. 34 April 19, 2017

 • Tax raise for car benefits suggested by the government
 • Tax raises for real estates suggested by a governmental investigation
 • Outcome of judicial preview of the partial stop for packaging of real estates before sale
 • Retirement savings with failed deductions
 • Business hours Apr – May

Ed. 35 May 10, 2017

 • Prepare for the new EU General Data Protection Regulation (GDPA)
 • Government’s spring budget nothing for entrepreneurs
 • Now we’re transiting to email invoicing
 • Business hours May – Jun

Ed. 36 June, 2017

 • Legislation decided about income statements every month
 • Tax raises for shareholders in smaller, owner-managed companies sent for judicial preview
 • Tax raise for car benefits sent for judicial preview – after changes
 • Expanding support of first employment in limited companies and partnerships sent for judicial preview
 • Stricter amortization requirements proposed for households with high debts
 • Business hours Jun – Aug, including closed for vacation

There you are! Here’s how it can be done. Another example is my own Economy News. If you want something like this for your enterprise, feel free to Contact me. And if you have opinions on this post, feel free to comment below thank you!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Edition of Economy News / Nytt utskick av ekonominyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy Företagsekonomi Peter Berg

Today I distributed my latest newsletter. It’s content is about ”Impairment of Municipal Assets  |  New Accounting Standard for Housing Associations  |  Limited Interest Deductions for Companies  |  Packaging of Real Estates to an End?  | Upcoming Lectures for Wolters Kluwer  |  New Agreement with Accountor on Lectures  |  Technical Updates Enhances the Blog”. But you who regularly read this blog already knew all of this, didn’t you? 🙂

You can read it here or even better, subscribe on the archives page!
Swedish version:

Idag sände jag ut mitt senaste nyhetsbrev. Innehållet handlar om ”Nedskrivningar av kommunala tillgångar  |  Ny vägledning för BRF  |  Begränsade ränteavdrag för företag  |  Slutet för paketering av fastigheter?  | Kommande föreläsningar för Wolters Kluwer  |  Nytt avtal med Accountor om föreläsningar  |  Tekniska uppdateringar förbättrar bloggupplevelsen”. Men du som läser denna blogg regelbundet visste ju redan allt detta, eller hur? 🙂

Du kan läsa nyhetsbrevet här eller ännu bättre, prenumerera från arkivet!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Weeks in Stockholm

Stockholm Sweden

Finally getting on with the blog again, after way too long absence. I blame my silence on a huge amount of activities, not a lack of them.

Sadly Stockholm got most of the international attention last month due to a terrorist attack, but the fact remains that this city has a lot to offer. That’s why I’ll focus on my activities in Stockholm the last months 2017, which is all about good news.

RedovisningsHuset i Södertälje AB

Visiting my old company RedovisningsHuset i Södertälje AB and my old colleagues is always a joy. On January 18 I came to the office for meetings about customer issues, feeling good to still be on the track for specialty matters in their daily consultations. It concerned one case of start-up for a real estate group of companies and one case of winding up a company, after solving a somewhat complicated insurance matter.

I wrote newsletters for RedovisningsHuset on January 12February 19, March 19 and April 18.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen

I performed several lectures for Wolters Kluwer.

 

 • January 19 (on-site lecture) + March 2 (web lecture): Annual Accounts, Software Introduction for experienced
  • SW: Bokslut, programintroduktion för bokslutsvana
 • February 1-2 (on-site lecture): Annual Accounts, Theory and Software Introduction for beginners
  • SW: Bokslut teori och programintroduktion
 • February 7-8 + March 8-9 (on-site lectures): Capego Annual Accounts, Theory and cloud-based Software Introduction for beginners
  • SW: Capego Bokslut, teori och programintroduktion (molnbaserat)
 • February 14 (web lecture): The New Annual Accounts Act in practice
  • SW: Nya årsredovisningslagen i praktiken

On January 26 it was time for Wolters Kluwer’s big Author Party. Wolters Kluwer is the publishing house for a major part of Sweden’s most competent legal authors and I was proud to be among them. The evening offered drinks, mingle among many well known authors and all the staff that’s taking care of us at Wolters Kluwer, a gourmet dinner and entertainment by the linguist and stand up comedian Mr. Fredrik Lindström.

My publisher Ms. Isabel Carendi met me on February 16 for a follow up of my published books and articles. A lot of topics were covered during the meeting.

During March I also wrote a new content marketing article for Wolters Kluwer, this time on my experiences from applying the cloud-based software Capego for the first time.

Publicistklubben (PK)

On January 23 I took part of an evening debate arranged by The Swedish Publicist Club (Publicistklubben, PK). The main topic was to which extent the media has brought a growing mistrust on to them selves. An eventful evening which left me with many impressions afterwords.

Språkkonsulterna

Språkkonsulterna juridiskt språk

On January 25 The Language Consultants offered a breakfast seminar on the topic of How to explain legal content and make it understandable for non-lawyers. I found it particularly interesting since I myself work a lot with describing and explaining economy matters for non- economists, a somewhat similar challenge. After the breakfast meeting we discussed a possible future joint meeting about economy for non-economists.

Företagarna

The Swedish Federation of Business Owners arranged a perspective widening breakfast meeting on January 26. The topic was Brexit and Trump – What happens Now? We participating members enjoyed two insightful lectures, by Företagarnas Chief Economist Mr. Daniel Wiberg and Member of the Parliament and Sweden’s former Defense Minister Ms. Karin Enström.

Rotary

Rotary Stockholm City First Breakfast arranges breakfast meetings every Tuesday morning at the hotel Scandic Anglais in the heart of Stockholm City. Every meeting offers breakfast mingle and plenty of new contact possibilities. I participated in two breakfast meetings so far.

On January 31 there was a presentation of supporting students to establish, run and winding up a test company during their studies, to learn about corporate economy and how to run a business in the future.

On February 28 I had the pleasure of listening to Member of the Parliament Mr. Lars-Arne Staxäng during his lecture on the future challenges for the Swedish retirement system. We’ve had opportunities to keep contact on relating topics after that lecture.

Rotary Stockholm City Business Network invited to a lunch mingle and lecture on February 17. Mr. Hans Börsvik, former CEO at PwC Sweden, talked on the topic Value Guided Leadership. There was an interesting lecture from a professional, very tasty lunch and many new mingle contacts!

Bokföringsnämnden (BFN)

BFN Bokföringsnämnden

On February 9 I once again had the pleasure of meeting Mr. Stefan Pärlhem, Head of Secretariat of the governmental standard setting body The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN). We discussed up-to-date news about different accounting related matters and more.

Xenter

On February 14 I participated in a meeting with the Executive Committee of Higher Vocational Education for Economists (SW: Yrkeshögskolan), discussing the outcome of our newest applications for governmental grants and planning for the upcoming exams.

Bolagsverket

Bolagsverket Swedish Companies Registration Office

Ms. Jenny Edin from Swedish Companies Registration Office interviewed me on February 15 regarding my views on their digital services. Interviews like this are part of a governmental project which aims towards a new technical platform for digital communication between the authority and Sweden’s companies. A core issue is to make it possible and convenient for all the corporations that are obliged to report annually to send in their financial statements digitally. Reuse of the digital information for other authorities is also an important part of the work – report once to one place, and preferably machine to machine.

This project was also mentioned during my meeting with BFN (see above), since BFN is part of it. Mr. Stefan Pärlhem generously arranged a meeting room for us to perform the interview in, when he heard about the upcoming event.

My own newsletter

The beginning of this year also saw the birth of my own Newsletter, finally after writing newsletters for customers for so long!

Number one was sent out on January 24 and number two on February 6. Since then it has been dormant (I hope you can understand why given all the circumstances described on this page) but soon it’s time again!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Content Marketing for Wolters Kluwer

logotype-206x49-wolters-kluwer

Wolters Kluwer has given me the assignment of writing content marketing articles for their web page and other medias.

The first article is about news in the Swedish Annual Accounts Act (5 viktiga nyheter i årsredovisningslagen) and how they are supported by the cloud-based software Capego Bokslut.

The article is found in the department Latest News (Senaste nytt), which also can be reached from their Start page.

Thank you for the trust, Wolters Kluwer!


Innehållsmarknadsföring för Wolters Kluwer

Jag har fått i uppdrag av Wolters Kluwer att skriva content marketing-artiklar för deras hemsida och andra media.

Den första artikeln handlar om 5 viktiga nyheter i årsredovisningslagen och hur de stöds i den molnbaserade programvaran Capego Bokslut.

Artikeln finns i avdelningen Senaste nytt, som också nås från deras Startsida.

Tack för förtroendet, Wolters Kluwer!


Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Christmas Lunch with Thai-Swedish Chamber of Commerce

15327426_1179790622140951_5635574758746875145_n

With Christmas up tomorrow (in Sweden!) its appropriate to tell about the Christmas Lunch that the Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) hosted on December 10, 2016.

Adding to the celebration this is also post number 100 on this blog!

The lunch was sponsored by Volvo Cars and held in Rembrandt Hotel in Bangkok.

The Swedish Ambassador H.E. Mr. Staffan Herrström opened with a speech about, among other things, the importance of freedom of press and speech (which is celebrating 250 years in Sweden 2016), sustainability and equality.


Jullunch med handelskammaren i Bangkok

Med julafton alldeles runt hörnet i morgon så är det passande att berätta om den stora jullunchen som hölls den 10 december 2016 på Rembrandt Hotel i Bangkok.

Detta råkar också bli inlägg nummer 100 på bloggen, det bidrar ju till firandet!

Handelskammaren var värd för arrangemanget, med Volvo som sponsor. Förutom ledande företrädare för handelskammaren öppningstalade också Sveriges ambassadör i Bangkok, Staffan Herrström.

Det var trevligt att träffa Staffan och Karin Herrström igen. Jag kunde uppmuntra dem med hur oerhört mycket skönare det är just nu i Thailand än i Sverige, där jag just hade genomfört fyra veckors föreläsningar medan Stockholm hade rekordsnö och kyla. Staffan berättade engagerat om senaste nytt bl.a. beträffande den stora kvinnliga andelen ambassadörer för Sverige, innan han senare gick upp och höll ett likaledes engagerat anförande för alla deltagare om mångfald, yttrandefrihet och hållbarhet.

Ännu en gång slogs jag av vilken utmärkt representant för Sverige vi har i regionen genom Staffan Herrström!

Thai-Swedish Chamber of Commerce Swecham TSCC

Photography © Peter Berg

Jag började förmiddagen med en härlig utefika, i väntan på att registreringen för jullunchen skulle börja, och njöt av att vara i behaglig värme igen efter en osedvanligt kylslagen november i Stockholm och Göteborg. Så här är det i Sverige när det är som bäst på sommaren!

Thai-Swedish Chamber of Commerce Swecham TSCC

Photography © Peter Berg

Sveriges ambassadör i Thailand, Staffan Herrström, öppningstalar. Han tar alla möjligheter att framhålla den svenska tryck- och yttrandefriheten, som firar 250 år i år, och Sveriges syn på hållbarhet och mångfald. Det är viktiga diskussioner han håller liv i, både i ASEAN och resten av världen.

Staffan Herrström och ambassaden i Bangkok representerar Sverige inte bara i Thailand utan även i Laos och Myanmar. Tidigare ingick även Filippinerna i ansvarsområdet, men sedan den 1 december 2016 har Sverige öppnat en egen ambassad i Manila.

Kön ringlar lång till julbuffén. En av de populära stationerna är naturligtvis julskinkan 🙂

Detta var min första kontakt med handelskammaren i Bangkok, men det kommer att bli fler!

Och med det önskar jag alla läsare av bloggen en God Jul och Gott Nytt År 🙂


 

Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

”Performance and Income Planning” and ”Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

How to Bring Theory to Practice

work passion arbetsglädje lönsamhet

Lately I’ve been reading texts on the importance of combining joy and work and how that also helps the profitability – Have fun and higher earnings, really the best of two worlds!

Connecting advises in the texts I read weree: Develop specialties based on personal passions, and market it.

Define the Passions

One of my inspirations came from an article worth considering by Charles B. Hall, on passion in work.

I believe that I fulfill his message, but his writings got me thinking more about articulating which my passions really are. For me the best way to think is to write, so I updated my presentation adding new parts based on three P:s – Personal Professional Passions.

Dare to be Different

Other articles from other sources stressed the importance of being different and to communicate this, for instance the article ”Cocky Business” in Swedish, by Teres Hallman in the magazine Företagaren (The Entrepreneur) issued by Företagarna, The Swedish Federation of Business Owners.

Market the Skills

There are a lot of authorized accounting consultants out there, but what makes each one special and why should a customer chose this particular one?

So I created a new page describing my work process and the products it leads to.

And finally I compiled examples of these products in another new page.

So, welcome dear reader to a (partly) new blog!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures