The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: Legislation (page 1 of 9)

News Movies on YouTube | Nyhetsfilmer på YouTube

News movies for RedovisningsHuset at YouTube

News movies for RedovisningsHuset at YouTube (picture: Wikimedia Commons)

New service! I’m now producing monthly movies for RedovisningsHuset i Södertälje AB about news of the month for entrepreneurs and their companies (text in Swedish follows further below).
The movies are published on their new YouTube-channel and can be watched for free. I divided the news in two parts. Part 1 is about general news for taxation, accounting and business in general. Part 2 is about court cases of interests for entrepreneurs.

The first movies, about news for March 2018, are published today. They are in Swedish, but similar videos can be produced for you in English if you only get in touch with me (Contact)!

March 2018: News of the Month Part 1

General News from

 • The Parliament
 • The Government
 • Swedish Tax Agency (SKV)
 • The Swedish Accounting Standards Board (BFN)
 • BAS-stakeholders Association
 • The Finance Inspektion (FI)
 • Swedish Companies Registration Office
 • Swedish Pension Agency
 • Industry News

 

March 2018: News of the Month Part 2

Court Cases from

 • Public courts (accounting matters and more)
  • The Supreme Court
  • Courts of Appeal
 • General administrative courts (taxation matters and more)
  • Administrative Courts of Appeal
  • The Supreme Administrative Court

Subscribe to the YouTube Channel of RedovisningsHuset and don’t miss any future news!

In Swedish

Ny tjänst! Jag producerar nu nyhetsfilmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB om månadens nyheter för företagare och deras företag.

Filmerna publiceras i deras nya YouTube-kanal och kan ses helt fritt. Jag har delat in nyheterna i två delar. I del 1 berättar jag om allmänna nyheter om beskattning, redovisning och företagande. I del 2 berättar jag om rättsfall av intresse för företagare.

De första filmerna, om nyheter för mars 2018, publicerades idag. Vill du ha något liknande för ditt företag? Hör i så fall av dig till mig (Contact)!

Mars 2018: Månadens nyheter – Del 1 Allmänt

Nytt från

 • Riksdagen
 • Regeringen
 • Skatteverket
 • Bokföringsnämnden
 • BAS-kontogruppen
 • Finansinspektionen
 • Bolagsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Branschnytt

 

Mars 2018: Månadens nyheter – Del 2 Rättsfall

Nytt från

 • Allmänna domstolar (bokföringsbrott m.m.)
  • Högsta Domstolen
  • Hovrätterna
 • Förvaltningsdomstolar (skattefrågor m.m.)
  • Högsta Förvaltningsdomstolen
  • Kammarrätterna

Prenumerera på RedovisningsHusets YouTube-kanal och missa inga kommande nyheter!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Newsletter 11 on Corporate Economy News | Nyhetsbrev 11 om företagsekonomiska nyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy News Företagsekonomi Peter Berg

The second newsletter for 2018 is out (text in Swedish follows further below).
Teaching at BFN  l  Monthly Update February 2018  |  Up-to-date with BFN  |  Teaching for Riksbyggen  |  Ego Lecture at Rotary  |  Teaching at Bonava  |  Consultant’s Diary

If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter in the Archive, where you also can sign up for your own edition.

Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!

In Swedish

Andra nyhetsbrevet för 2018 är utskickat.

Utbildning hos BFN  |  Månadsuppdatering februari 2018  |  Aktuellt med BFN  |  Utbildning hos Riksbyggen  |  Egoföredrag hos Rotary  |  Utbildning hos Bonava  |  Konsultens dagbok

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Teaching at BFN | Utbildning hos BFN

BFN Bokföringsnämnden

Last Monday February 26, 2018, I had a one-day lecture on accounting for non-accounting experts at  The Swedish Accounting Standards Board (BFN). Text in Swedish follows further below.
The participants work as legal expert or IT-expert, but they hadn’t been working with accounting. We had an interesting day together containing everything from daily accounting, through Swedish legislation and standards, to the process of setting standards on global, regional and national levels. They discussed experiences of accounting matters arising within their special fields, and I put those matters into context.

The day became mutually interesting. I learned a lot from the participants practical work experiences and they expressed great satisfaction with the day. Thank you for this educative occasion!

In Swedish

I måndags den 26 februari 2018 genomförde jag en heldagsutbildning om redovisning för experter på andra områden hos Bokföringsnämnden (BFN). Deltagarna arbetar som experter inom juridik och IT, men inte med redovisning. Vi hade en intressant dag tillsammans som omfattade allt från löpande redovisning, via svensk lagstiftning och normgivning, till processen med normgivning på global, regional och nationell nivå. De tog upp erfarenheter på redovisningsområdet som hade dykt upp inom deras specialområden och jag satte in deras erfarenheter i ett sammanhang.

Dagen blev ömsesidigt intressant. Jag lärde mig mycket av deltagarnas praktiska arbetserfarenheter och de uttryckte stor tillfredsställelse med dagen. Tack för detta lärorika tillfälle!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Newsletter 10 on Corporate Economy News | Nyhetsbrev 10 om företagsekonomiska nyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy News Företagsekonomi Peter Berg

The first newsletter for 2018 is out. As last time it’s fully packed:

3 New Statements from Srf  l  Monthly Update January 2018  |  New Webinars  |  Many News from BFN  |  New Standard for Annual Accounts  |  RFR 1 and RFR 2 for 2018  |  One Customer Becomes Two  |  Classification of Building on Long Lease of Land  |  K2 and K3 Accounting-Taxation  |  Consultant’s Diary

If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter in the Archive, where you also can sign up for your own edition.

Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!
In Swedish

Första nyhetsbrevet för 2018 är utskickat. Liksom senast är det fullspäckat:

3 nya uttalanden från Srf  |  Månadsuppdatering januari 2018  |  Nya webbinarier  |  Många nyheter från BFN  |  K2 Årsbokslut är här!  |  RFR 1 och RFR 2 för 2018  |  En kund blir två  |  Tomträtt hänförs till byggnad  |  K2 och K3 sambandet redovisning-beskattning  |  Konsultens dagbok

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Monthly Update January 2018 / Månadsuppdatering januari 2018

Accountor Training Webinar Webbinarium Peter Berg

EN: Peter Berg broadcasting from the video studio at Accountor Training
SW: Peter Berg under sändning från studion hos Accountor Training

Economy news from the last month is the  subject of my next webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

The purpose of the webinar is to give the participants a summary of the latest news about legislation and standards within the corporate economy area, as well as news about the accounting consultant profession.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • January 24, 2018 at 10:00-10:45 am Swedish time

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

In Swedish

Månadens ekonominyheter är ämnet för mitt kommande webbinarium för Accountor Training.

Innehåll

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna en sammanfattning av senaste nytt inom redovisning och beskattning samt branschnytt för redovisningskonsulter.

Innehåll

 • Budgetpropositionen 2018
  • Beslutade förslag
  • Aviserade förslag
 • Övriga lagstiftningar
  • Amorteringskrav
  • Penningtvätt och verklig huvudman
  • Dataskyddsförordningen GDPR
  • Högkostnadskrediter
  • Exitbeskattning för fysiska personer
 • Viktiga värden
  • Referensräntan 2018
  • Statslåneräntan 2018
  • Basbeloppen 2018
 • Nytt om redovisning
  • Bokföringsnämnden
  • Rådet för Finansiell rapportering
 • Rättsfall
 • Branschnytt
  • Rex ersätter Reko
  • Wolters Kluwer – Norstedts Juridik
  • Pensionspengarna för 2016 insatta

Hur du deltar

Webbinariet hålls på svenska:

 • 24 januari 2018, klockan 10:00-10:45

Webbinariet sänds live till abonnerande deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Non-taxed Shares / Näringsbetingade andelar

EN: Non-taxing shares breaks chain taxation within company groups (Photo: Pixabay) SW: Näringsbetingade andelar bryter kedjebeskattningen inom koncerner

EN: Non-taxing shares breaks chain taxation within company groups (Photo: Pixabay)
SW: Näringsbetingade andelar bryter kedjebeskattningen inom koncerner

Non-taxed shares and how they work is the subject of my new webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

Dividends from subsidiaries are normally exempted from tax, to avoid chain effects before the final dividend to the owners. The same goes for profits on sale of subsidiaries. Sadly but logically this means that losses on sale of subsidiaries are non-deductible.

The purpose of the webinar is to give the participants knowledge of tax regulation of non-taxed shares, and how to fulfill the demands to achieve that status.

 

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • January 29, 2018 at 12:15-13:15 am Swedish time

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

 

In Swedish

Näringsbetingade andelar är ämnet för mitt nya webbinarium för Accountor Training.

 

Innehåll

Utdelningar på näringsbetingade andelar är normalt skattefria, för att undvika kedjebeskattning fram till den slutliga utdelningen till ägarna. Det samma gäller vinster vid försäljning av andelarna. Ledsamt men logiskt innebär det att förluster på näringsbetingade andelar inte är avdragsgilla.

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna kunskaper om skattereglerna för näringsbetingade andelar och kraven för att uppnå denna status.

Innehåll

 • Vad är näringsbetingade andelar?
 • Vilka andelar är inte näringsbetingade?
 • Jämförande skatteeffekter för andelar som är näringsbetingade eller inte
 • Näringsbetingade andelar och lagerandelar
 • Näringsbetingade andelars roll vid paketering
 • Illustrerande redovisningsexempel

Hur du deltar

Webbinariet hålls på svenska:

 • 29 januari 2018, klockan 12:15-13:15

Webbinariet sänds live till abonnerande deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Compensation Funds / Ersättningsfonder

Ersättningsfond räddar återuppbyggnad efter brand

EN: Compensation fund saves rebuilding after fire (photo: Flickr)
SW: Ersättningsfond räddar återuppbyggnad efter brand

Compensation funds is the subject of my new webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

It’s taxable in Sweden to receive insurance compensation for a damage. I some cases this means that there will not be enough money left to replace what was damaged, especially after large events such as a burnt down building.

The purpose of the webinar is to give the participants knowledge of how to keep the insurance compensation untaxed and make the replacement possible.

 

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • January 29, 2018 at 10:15-11:15 am

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

 

In Swedish

Ersättningsfonder är ämnet för mitt nya webbinarium för Accountor Training.

 

Innehåll

Försäkringsersättningen efter en skada är skattepliktig. I vissa fall kan det medföra att det finns inte tillräckligt med pengar kvar för att ersätta det som har skadats, särskilt efter stora händelser som en nedbrunnen byggnad.

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna kunskaper om hur försäkringsersättningen hålls obeskattad, så till exempel en återbyggnad blir möjlig.

Innehåll

 • Syftet med ersättningsfonder
 • Vem får göra avsättning?
 • För vad kan avsättning göras?
 • Hur mycket kan sättas av?
 • Överlåtelse av fond
 • Användning av fonden
 • Återföring av fonden
 • Illustrerande redovisningsexempel

Hur du deltar

Webbinariet hålls på svenska:

 • 29 januari 2018, klockan 10:15-11:15

Webbinariet sänds live till abonnerande deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Corporate Representative Responsibility / Företrädaransvar i aktiebolag

Företrädaransvar i aktiebolag kan få rättsliga följder

EN: Representative Responsibility with legal consequences (photo Pixabay)
SW: Företrädaransvar med rättsliga följder

Personal responsibility for corporate representatives is the subject of my new webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

The basic principle for a limited liability company is that the management and the shareholders has no own personal responsibility for the liabilities of the company. If everything’s done by the book, that is. But what happens when something goes wrong?

The purpose of the webinar is to give the participants knowledge so this personal responsibility can be avoided, for the customers to advisers as well as for the  entrepreneurs themselves.

 

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • January 29, 2018 at 09:00-10:00 am Swedish time

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

 

In Swedish

Personligt ansvar för ledning och aktieägare är ämnet för mitt nya webbinarium för Accountor Training.

 

Innehåll

Grundprincipen för ett aktiebolag är att ledningen och aktieägarna inte har något personligt ansvar för bolagets åtaganden och skulder. Om allt görs enligt gällande lagar och andra regler, vill säga. Men vad händer om något går snett?

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna kunskaper så det personliga ansvaret kan undvikas, för kunder till rådgivare och för företagarna själva.

Innehåll

 • Begränsat personligt ansvar i aktiebolag
 • Undantag från begränsningarna
 • När kan personligt ansvar inträffa
 • Hur gör ledning och aktieägare för att undvika personligt ansvar?
 • Illustrerande rättsfall

Hur du deltar

Webbinariet hålls på svenska:

 • 29 januari 2018, klockan 09:00-10:00

Webbinariet sänds live till abonnerande deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

RFR 1 and RFR 2 for 2018 / RFR 1 och RFR 2 för 2018

Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1 RFR 2 IFRS

From January 1, 2018 the new editions of RFR 1 and RFR 2 are in force (text in Swedish follows further below).
About RFR

The Council for Financial Reporting (Rådet för Finansiell Rapportering) is a private organisation for adapting and developing generally accepted accounting principles and financial reporting for listed companies in Sweden.

RFR issues recommendations for application in Sweden of IFRS and their interpretations (se my post IASB Plan for 2017-2021), after respectively IFRS is adapted by the EU. RFR is also a part in the development of IFRS by opinions on drafts etc.

At the beginning of each year RFR releases updated versions of RFR 1 on consolidated accounts and RFR 2 on financial reports in legal entities. These recommendations lists adaptions of the EU adapted IFRS that are necessary for application in Sweden. The Swedish adaptions are mainly about solving conflicts with Swedish Annual Accounts Act and Swedish income tax legislation. Now the 2018 versions are in force.

 

IFRS in my publications and lectures

IFRS have a great impact on Swedish regulations for accounting, so it’s natural to refer to RFR in my Books and Articles (e.g. the article ”Sale of Impaired Assets”).

The same goes for my lectures, whether they are for Wolters Kluwer (e.g. ”Standards K2 [smaller companies] and K3 [larger companies] – The Linkage Between Accounting and Taxation”), Accountor Training (e.g. ”International Regulations for Accounting”) or In my Own Management (e.g. ”Regulations for Accounting and Their Relationship – global, regional, national”).

 

In Swedish

Från 1 januari gäller de nya versionerna av RFR 1 och RFR 2.

 

Om RFR

Rådet för Finansiell Rapportering (RFR) är en privat organisation för anpassning och utveckling av god redovisningssed och finansiell rapportering för börsnoterade företag i Sverige.

RFR ger ut rekommendationer för svensk tillämpning av IFRS och deras tolkningar (se mitt inlägg (IASB Plan for 2017-2021), efter att respektive IFRS har antagits av EU. RFR deltar också i utvecklingen av IFRS genom remissvar på utkast m.m.

Samspelet mellan normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) och rekommendationer från RFR regleras i Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering (BFNAR 2012:3), som senast uppdaterades den 22 september 2016 (se inlägget Several News from BFN).

Vid varje årsskifte publicerar RFR en uppdaterat RFR 1 om koncernredovisning och RFR 2 om redovisning för juridisk person. Rekommendationerna handlar främst om hur konflikter ska lösas mellan av EU antagna IFRS och dels ÅRL, dels svenska skatteregler. Nu börjar uppdateringarna för 2018 gälla.

Ändringar jämfört med RFR 1 och RFR 2 för 2017 anges i Ändringsmeddelande avseende RFR 2 – januari 2018 som återfinns på Ändringsmeddelanden på RFR:s hemsida. Ändringsmeddelandet omfattar 36 sidor och beskriver alla förändringar sedan förra året, eller varför förändringar inte har gjorts.

 

IFRS på svenska

FAR ger varje år ut en samlingsvolym med den officiella svenska översättningen av IFRS, tolkningar m.m. Den senaste utgåvan är IFRS 2017 och omfattar 978 sidor. IFRS 2018 kommer ut under mars 2018.

Trots regelsamlingens stora omfattning är RFR 1 och RFR 2 bara på 11 respektive 35 sidor. Förklaringen ligger i att RFR 1 och RFR 2 bara beskriver avvikelser från IFRS vid tillämpning i Sverige.

 

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

RFR 1 för 2018 publicerades på RFR:s Hemsida den 21 december 2017 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2018-01-01 och senare. Särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår finns på hemsidan.

Sedan RFR 1 från januari 2017 har följande standarder och tolkningar antagits fram till den 12 december 2017 (RFR 1 bilaga 2).

a) IFRS 16 Leasingavtal
b) Ändringar i IAS 12: Redovisning av uppskjutna skattefordringar för orealiserade förluster
c) Ändringar i IAS 7: Upplysningsinitiativet
d) Förtydliganden av IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
e) Ändringar i IFRS 4: Tillämpning av IFRS 9 Finansiella instrument tillsammans med IFRS 4 Försäkringsavtal

RFR 1 för 2018 innehåller inga nya tillägg eller undantag jämfört med RFR 1 för 2017 (se RFR 1 bilaga 1).

 

RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Enligt IAS-förordningen från EU ska börsnoterade företag upprätta koncernredovisning enligt IFRS som har antagits av EU, medan juridiska personer ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL).

RFR har dock som princip att finansiell rapportering för moderföretag ska hålla samma kvalitet som rapportering för koncerner. RFR 2 säger därför att noterade juridiska personer ska tillämpa samma IFRS som i koncernredovisningen. RFR 2 innehåller tillägg och undantag som behövs för att uppnå detta inom ramen för ÅRL och  svensk skattelagstiftning.

RFR 2 för 2018 publicerades på RFR:s Hemsida den 21 december 2017 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2018-01-01 och senare, utom när något annat anges för en specifik standard etc. Särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår finns på hemsidan.

RFR 2 för 2018 har uppdaterats med nya och ändrade standarder jämfört med RFR 2 för 2017. Ändringarna beskrivs i ändringsmeddelandet.

 

Nyheter som inte ingår 2018

RFR 1 och RFR 2 för 2018 tar inte hänsyn till standarder och tolkningar förrän de har antagits av EU. Tio standarder och tolkningar väntar på antagande av EU per den 12 december 2017 (bilaga 3 i RFR 1 och RFR 2).

a) IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
b) Amendment to IFRS 10 and IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture
c) Amendments to IFRS 2: Classification and Measurement of Sharebased Payment Transactions
d) Amendments to IAS 40: Transfers of Investment Property
e) IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
f) Annual Improvements to IFRS Standards 2014-2016 Cycle
g) IFRS 17 Insurance Contracts
h) IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments
i) Amendments to IFRS 9: Prepayment Features with Negative Compensation
j) Amendments to IAS 28: Long-term interest in Associates and Joint Ventures

 

IFRS i mina publikationer och föreläsningar

IFRS har stor påverkan på svenska regler för redovisning, så det är naturligt att referera till RFR i mina Böcker och Artiklar (t.ex. artikeln ”Avyttring av nedskrivna tillgångar”).

Det samma gäller mina föreläsningar, vare sig de är för Wolters Kluwer (t.ex. ”K2 och K3 – Sambandet redovisning och beskattning”), Accountor Training (t.ex. ”Internationella redovisningsregler”) eller Egen regi (t.ex. ”Regelverk för redovisning och deras samband – globalt, regionalt, nationellt”).


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

One Customer Becomes Two / En kund blir två

Norstedts Juridik Wolters Kluwer

Now, when 2018 is about to begin, Wolters Kluwer will be divided in two and the glorious old trademark Norstedts Juridik will reappear once more  (text in Swedish follows further below).

Update January 6, 2018: New website for Norstedts Juridik, see further below.
Established in the middle of the 19th century

Norstedts Juridik was established in the middle of the 19th century and over time became Sweden’s foremost publisher of legal products. One of the best known titles is the Swedish Book of Law, which has been issued from 1861. The business developed from a stable base of legal literature to amazingly successful information services such as the legal database Zeteo, targeting professionals in the legal field as well as economists and auditors. An extensive business has also been built around software for legal documents, financial reports, income tax and audit. The business came to be organized in business areas for Legal & Regulatory and Tax & Accounting. I work within both these business areas.

 

Part of Wolters Kluwer from 1993

Since 1993  Norstedts Juridik have been a part of the global group Wolters Kluwer. 2015, all their companies world wide changed their names to Wolters Kluwer. So did also Norstedts Juridik (Norstedts becomes Wolters Kluwer).

 

Partly part of Karnov Group from 2018

Now Wolters Kluwer have sold part of the Swedish business to Karnov Group. Effective from the beginning of 2018 this will be the result.

 • Business area Legal & Regulatory
  • Acquired and driven by Karnov Group
  • Returns to the old namn Norstedts Juridik (new website January 6, 2018 – sorry, Swedish presentation only)
  • I will keep my publishing deals
   • Books, Income and Performance Planning (Resultat- och inkomstplanering) and Real Estates (Fastigheter)
   • Articles, Swedish Tax Journal (Svensk Skattetidning) and The Bulletin (Bulletinen)
 • Business area Tax & Accounting
  • Kept and driven by Wolters Kluwer
  • Keeps the name Wolters Kluwer
  • I will keep my assignments
   • Articles, Content marketing articles for their web site
   • Lectures, Seminars, webinars, software education, company adapted lectures

So, I come to keep all my good connections, deals and support but from both the customers in the future. I wish all three of us a Happy New Year. Of course that goes for you too, dear reader!

 

In Swedish

Nu är det bara timmar kvar innan 2018 börjar och  Wolters Kluwer delas i två. Då återuppstår också det ärevördiga gamla varumärket Norstedts Juridik igen.

Uppdatering 6 januari 2018: Ny hemsida för Norstedts Juridik, se längre ner.

 

Etablerades i mitten av 1800-talet

Norstedts Juridik etablerades i mitten av 1800-talet och blev med tiden Sveriges främsta förläggare av juridisk litteratur. En av de mest kända titlarna är Sveriges Rikes Lag, utgiven sedan 1861. Verksamheten utvecklades från en stabil bas av juridisk litteratur till exempelvis den sällsynt framgångsrika rättsdatabasen Zeteo, riktad till professionella advokater och jurister, liksom ekonomer och revisorer. En omfattande verksamhet har också utvecklats kring programvaror för juridiska dokument, årsredovisningar, inkomstskatt och revision. Verksamheten har kommit att organiseras i affärsområdena Legal & Regulatory och Tax & Accounting. Jag arbetar inom bägge affärsområdena.

 

Del av Wolters Kluwer från 1993

Sedan 1993 har Norstedts Juridik ingått i den globala koncernen Wolters Kluwer. 2015 ändrade alla deras företag världen över sitt namn till Wolters Kluwer, så även Norstedts Juridik (Norstedts blir Wolters Kluwer).

 

Delvis del av Karnov Group från 2018

Nu har Wolters Kluwer överlåtit en del av den svenska verksamheten till Karnov Group. Så här blir det från början av 2018.

 • Affärsområdet Legal & Regulatory
  • Övertas och drivs av Karnov Group
  • Återvänder till det gamla namnet Norstedts Juridik (ny hemsida 6 januari 2018!)
  • Jag behåller alla mina publiceringskontakter
   • Böcker, Resultat- och inkomstplanering och Fastigheter
   • Artiklar, Svensk Skattetidning och Bulletinen
 • Affärsområdet Tax & Accounting
  • Behålls och drivs av Wolters Kluwer
  • Behåller namnet Wolters Kluwer
  • Jag behåller alla mina uppdrag
   • Artiklar, Artiklar för deras hemsida
   • Föreläsningar, Seminarier, webbinarier, programvaruutbildningar, företagsanpassade föreläsningar

Så, jag får alltså behålla alla mina fina kontakter, överenskommelser och allt stöd från bägge kunderna i framtiden. Jag önskar oss alla tre ett Gott Nytt År. Det gäller självklart även dig, kära läsare!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

 

Older posts