The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: EU (page 1 of 5)

News Movies on YouTube | Nyhetsfilmer på YouTube

News movies for RedovisningsHuset at YouTube

News movies for RedovisningsHuset at YouTube (picture: Wikimedia Commons)

New service! I’m now producing monthly movies for RedovisningsHuset i Södertälje AB about news of the month for entrepreneurs and their companies (text in Swedish follows further below).
The movies are published on their new YouTube-channel and can be watched for free. I divided the news in two parts. Part 1 is about general news for taxation, accounting and business in general. Part 2 is about court cases of interests for entrepreneurs.

The first movies, about news for March 2018, are published today. They are in Swedish, but similar videos can be produced for you in English if you only get in touch with me (Contact)!

March 2018: News of the Month Part 1

General News from

 • The Parliament
 • The Government
 • Swedish Tax Agency (SKV)
 • The Swedish Accounting Standards Board (BFN)
 • BAS-stakeholders Association
 • The Finance Inspektion (FI)
 • Swedish Companies Registration Office
 • Swedish Pension Agency
 • Industry News

 

March 2018: News of the Month Part 2

Court Cases from

 • Public courts (accounting matters and more)
  • The Supreme Court
  • Courts of Appeal
 • General administrative courts (taxation matters and more)
  • Administrative Courts of Appeal
  • The Supreme Administrative Court

Subscribe to the YouTube Channel of RedovisningsHuset and don’t miss any future news!

In Swedish

Ny tjänst! Jag producerar nu nyhetsfilmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB om månadens nyheter för företagare och deras företag.

Filmerna publiceras i deras nya YouTube-kanal och kan ses helt fritt. Jag har delat in nyheterna i två delar. I del 1 berättar jag om allmänna nyheter om beskattning, redovisning och företagande. I del 2 berättar jag om rättsfall av intresse för företagare.

De första filmerna, om nyheter för mars 2018, publicerades idag. Vill du ha något liknande för ditt företag? Hör i så fall av dig till mig (Contact)!

Mars 2018: Månadens nyheter – Del 1 Allmänt

Nytt från

 • Riksdagen
 • Regeringen
 • Skatteverket
 • Bokföringsnämnden
 • BAS-kontogruppen
 • Finansinspektionen
 • Bolagsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Branschnytt

 

Mars 2018: Månadens nyheter – Del 2 Rättsfall

Nytt från

 • Allmänna domstolar (bokföringsbrott m.m.)
  • Högsta Domstolen
  • Hovrätterna
 • Förvaltningsdomstolar (skattefrågor m.m.)
  • Högsta Förvaltningsdomstolen
  • Kammarrätterna

Prenumerera på RedovisningsHusets YouTube-kanal och missa inga kommande nyheter!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Thai-EU Trade at the Nordic Chambers of Commerce | Handeln Thailand-EU hos de nordiska handelskamrarna

Nordic Chambers of Commerce Business Luncheon

Mr: Philipp Dupuis, Head of Economic and Trade Section, EU Delegation to Thailand (Photo © Peter Berg)

EN: Mr. Philipp Dupuis met the Nordic Chambers of Commerce in Bangkok last Wednesday March 7, 2018 (Thai-Danish, Thai-Finnish, Thai-Norwegian and Thai-Swedish Chambers). He presented a forward looking perspective on the Thailand-EU trade relations, and also a background from the recent EU Council conclusions on Thailand.

SW: Philipp Dupuis träffade de nordiska handelskamrarna i Bangkok i onsdags 7 mars 2018 (Thailand-Danmark, Thailand-Finland, Thailand-Norge och Thailand-Sverige). Han presenterade ett i huvudsak framåtblickande perspektiv på handelsförbindelsernas utveckling mellan  Thailand och EU, men gav oss också en bakgrund från de senaste slutsatserna inom Europeiska Rådet.
Many Contacts  |  Många kontakter

Nordic Chambers of Commerce Business Luncheon

Top Meeting at the top floor Altitude Room (Photo © Peter Berg)

EN: We met at Westin Grande Sukhumvit Hotel in Bangkok, at their grandiose top floor Altitude Room. Just in front of the speaker Mr. Philipp Dupuis we can see Sweden’s ambassador H.E. Mr. Staffan Herrström, who happily greeted me just before the start of the meeting.

SW: Vi träffades på Westin Grande Sukhumvit Hotel i Bangkok, i deras storslagna Altitude Room på översta våningen. Precis framför talaren Philipp Dupuis kan vi se Sveriges ambassadör Staffan Herrström, som glatt hälsade på mig precis före mötets inledning.

EN: At my table (center, nearest the camera) I had nice conversation with from left:  |  SW: Vid mitt bord (i mitten, närmast kameran) hade jag trevliga samtal med från vänster:

Trading Facts  |  Fakta om handeln

EN: Thailand’s third largest trade partner is the EU, after China and Japan. The EU is also Thailand’s third largest investor. The EU’s third largest trading partner in the ASEAN is Thailand.

 • EU export to Thailand 2016: 14 billion EUR
 • Thailand export to the EU 2015: 20 billion EUR

SW: Thailands tredje största handelspartner är EU, efter Kina och Japan. EU är också Thailands tredje största investerare. EU:s tredje största handelspartner i ASEAN är Thailand.

 • EU:s export till Thailand 2016: 14 miljarder EUR
 • Thailands export till EU 2015: 20 miljarder EUR

EN: Mr. Philipp Dupuis’ core message from the EU to the members of the Chambers of Commerce was, repeatedly, that ”We [the EU] can’t do the business for you, but we can pave the way”. And that’s what he and they aim to do.

SW: Philipp Dupuis centrala budskap från EU till medlemmarna i handelskamrarna var, upprepat, att ”Vi [EU] kan inte göra affärerna åt er, men vi kan bereda vägen”. Och det är vad han och de siktar på.


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Newsletter 11 on Corporate Economy News | Nyhetsbrev 11 om företagsekonomiska nyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy News Företagsekonomi Peter Berg

The second newsletter for 2018 is out (text in Swedish follows further below).
Teaching at BFN  l  Monthly Update February 2018  |  Up-to-date with BFN  |  Teaching for Riksbyggen  |  Ego Lecture at Rotary  |  Teaching at Bonava  |  Consultant’s Diary

If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter in the Archive, where you also can sign up for your own edition.

Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!

In Swedish

Andra nyhetsbrevet för 2018 är utskickat.

Utbildning hos BFN  |  Månadsuppdatering februari 2018  |  Aktuellt med BFN  |  Utbildning hos Riksbyggen  |  Egoföredrag hos Rotary  |  Utbildning hos Bonava  |  Konsultens dagbok

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Teaching at BFN | Utbildning hos BFN

BFN Bokföringsnämnden

Last Monday February 26, 2018, I had a one-day lecture on accounting for non-accounting experts at  The Swedish Accounting Standards Board (BFN). Text in Swedish follows further below.
The participants work as legal expert or IT-expert, but they hadn’t been working with accounting. We had an interesting day together containing everything from daily accounting, through Swedish legislation and standards, to the process of setting standards on global, regional and national levels. They discussed experiences of accounting matters arising within their special fields, and I put those matters into context.

The day became mutually interesting. I learned a lot from the participants practical work experiences and they expressed great satisfaction with the day. Thank you for this educative occasion!

In Swedish

I måndags den 26 februari 2018 genomförde jag en heldagsutbildning om redovisning för experter på andra områden hos Bokföringsnämnden (BFN). Deltagarna arbetar som experter inom juridik och IT, men inte med redovisning. Vi hade en intressant dag tillsammans som omfattade allt från löpande redovisning, via svensk lagstiftning och normgivning, till processen med normgivning på global, regional och nationell nivå. De tog upp erfarenheter på redovisningsområdet som hade dykt upp inom deras specialområden och jag satte in deras erfarenheter i ett sammanhang.

Dagen blev ömsesidigt intressant. Jag lärde mig mycket av deltagarnas praktiska arbetserfarenheter och de uttryckte stor tillfredsställelse med dagen. Tack för detta lärorika tillfälle!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Monthly Update February 2018 / Månadsuppdatering februari 2018

Emilia Åker and myself in the Accountor Training Studio

Ms. Emilia Åker and myself in the studio (photo: Elin Lindkvist, Accountor Training)

Economy news for February was the  subject of today’s webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

The purpose of the webinar is to give the participants a summary of the latest news about legislation and standards within the corporate economy area, as well as news about the accounting consultancy profession.

How to Register

The webinar is in Swedish and it was held on:

 • January 22, 2018 at 10:00-10:45 am Swedish time

The webinar was broadcasted live to registered participants. It was also recorded and will be edited for future viewing, so if you’re not subscribing already do it now!

Many webinars in short time

In the picture above you see us in the Accountor Training studio in Stockholm. With me is Ms. Emilia Åker, the studio technician who has guided me through 36 webinars for Accountor Training, today’s monthly update included. These webinars covers a wide range of topics and they’ve been produced during only five months, since the very first one on September 15, 2017. Let’s hope for a productive continuation!

In Swedish

Månadens ekonominyheter var ämnet för dagens webbinarium för Accountor Training.

Innehåll

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna en sammanfattning av senaste nytt inom redovisning och beskattning, samt branschnytt för redovisningskonsulter.

Innehåll

 • Nytt från EU
 • Nytt från riksdagen
 • Beslutat av regeringen
 • Nytt från regeringen
 • Penningtvätt
 • Nytt från Skatteverket
 • Nytt om redovisning
 • Branschnytt

Hur du deltar

Webbinariet hölls på svenska:

 • 22 februari 2018, klockan 10:00-10:45

Webbinariet sändes live till abonnerande deltagare. Det spelades in och redigeras för framtida visningar, så om du inte redan är abonnent anmäl dig nu!

Många webbinarier på kort tid

Bilden ovan visar oss i Accountor Trainings studio i Stockholm. Med mig är Emilia Åker, studioteknikern som har guidat mig genom hela 36 webbinarier för Accountor Training, dagens månadsuppdatering inräknad. Dessa webbinarier täcker ett brett urval av ämnen och de har producerats under bara fem månader, sedan allra första gången den 15 september 2017. Låt oss hoppas på en produktiv fortsättning!

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på våra webbinarier, live eller senare. 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Teaching at Bonava | Utbildning hos Bonava

Bonava logo

Last week I had a day of company adapted education at Bonava, on behalf of Wolters Kluwer (text in Swedish follows further below).
Leading Residential Developer Listed at Nasdaq Stockholm

Bonava is a leading residential developer in Northern Europe. The group has 1,600 employees in eight countries, namely Sweden, Germany, Finland, Denmark, Norway, Russia, Estonia and Lithuania. The turnover 2016 was 13,5 billion SEK, or 1,4 billion EUR (calculated with exchange buying rate 9,6995 as stated by SEB on January 31, 2018). The report for 2017 will be published on February 2, 2018 at 7:30 am.

Bonava is listed at Nasdaq Stockholm.

Company Adapted Lecture

My task was to introduce the applicable economy staff of Bonava to the software Financial Reports from Wolters Kluwer. I visited the head office of Bonava in Stockholm on January 25, 2018. The day became highly improvised, with numerous questions and discussions on how to adapt application of the software to the special needs of Bonava. It became a very interesting and stimulating day, as I learn as much from the discussions as the participants learn about the software.

I wish Bonava the best luck and look forward to them experiencing with the huge advantages of the software!

In the Web Shop you can see many other examples of lectures you can order from me or one of my partners.

In Swedish

Förra veckan genomförde jag en företagsanpassad utbildning för Bonava på uppdrag av Wolters Kluwer.

Ledande bostadsutvecklare noterad på Nasdaq Stockholm

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Företagsgruppen har 1 600 anställda i åtta länder, nämligen Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, Ryssland, Estland och Lettland. 2016 var omsättningen 13,5 miljarder SEK. Årsredovisningen för 2017 publiceras den 2 februari 2018 klockan 07:30.

Bonava är börsnoterat på Nasdaq, Stockholm.

Företagsanpassad utbildning

Min uppgift var att introducera berörda medarbetare hos Bonava i programvaran Bokslut från Wolters Kluwer. Jag besökte Bonavas huvudkontor i Stockholm den 25 januari 2018. Dagen blev i mycket hög grad improviserad, med många frågor och diskussioner om hur programvaran bäst kunde användas för Bonavas behov. Det blev en mycket intressant och stimulerande dag, eftersom jag lär mig lika mycket av diskussionerna som deltagarna lär sig om programvaran.

Jag önskar Bonava lycka till och ser fram emot att de får uppleva programvarans stora fördelar!

I Nätbutiken hittar du många andra exempel på föreläsningar du kan beställa av mig eller någon av mina partners.


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

International Regulation for Accounting / Internationella redovisningsregler

EN: Accounting regulation is linked together global and national (Photo: Pixabay). SW: Redovisningsreglerna är sammanlänkade globalt och nationellt

EN: Accounting regulation is linked together global and national (Photo: Pixabay).
SW: Redovisningsreglerna är sammanlänkade globalt och nationellt

The chain of standard setting is the subject of my new webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

Accounting standards are created and implemented in a process that involves all levels, global as well as regional and national parties. To understand this process makes it a lot easier to apply accounting regulation in each country and company.

The purpose of the webinar is to give the participants knowledge of the process of standard setting, and the current status on a comprehensive level.

Content

 • A brief history of global standard settings
 • Older global standards and interpretations still in force
 • Newer global standards and interpretations
 • Global implementation of standards
  • The work flow
 • Regional implementation of global standards
  • The EU and the ASEAN examples
 • National implementations of regional standards
  • The EU member states example

How to Register

The webinar is in English and it will be held on:

 • Februari 8, 2018 at 09:00-10:00 am Swedish time

The webinar is broadcasted live to registered participants from Finland, Norway and Sweden. It will also be recorded and edited for future viewing.

 

In Swedish

Regelkedjan för redovisning är ämnet för mitt nya webbinarium för Accountor Training.

 

Innehåll

Redovisningsregler skapas och implementeras i en process på alla nivåer, med globala såväl som regionala och nationella parter. Att förstå denna process underlättar mycket för tillämpningen i varje land och företag.

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna kunskaper om processen för skapandet av redovisningsregler, samt en övergripande bild av nuläget.

Innehåll

 • En kort historik över global redovisningsreglering
 • Äldre globala standarder och tolkningar som fortfarande gäller
 • Nyare globala standarder och tolkningar
 • Global implementering av standarder
  • Arbetsflödet
 • Regional implementering av globala standarder
  • Exemplen EU och ASEAN
 • Nationell implementering av regionala standarder
  • Exemplen medlemsländerna i EU

Hur du deltar

Webbinariet hålls på engelska:

 • 8 februari 2018, klockan 09:00-10:00 svensk tid

Webbinariet sänds live till abonnerande deltagare från Finland, Norge och Sverige. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

RFR 1 and RFR 2 for 2018 / RFR 1 och RFR 2 för 2018

Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1 RFR 2 IFRS

From January 1, 2018 the new editions of RFR 1 and RFR 2 are in force (text in Swedish follows further below).
About RFR

The Council for Financial Reporting (Rådet för Finansiell Rapportering) is a private organisation for adapting and developing generally accepted accounting principles and financial reporting for listed companies in Sweden.

RFR issues recommendations for application in Sweden of IFRS and their interpretations (se my post IASB Plan for 2017-2021), after respectively IFRS is adapted by the EU. RFR is also a part in the development of IFRS by opinions on drafts etc.

At the beginning of each year RFR releases updated versions of RFR 1 on consolidated accounts and RFR 2 on financial reports in legal entities. These recommendations lists adaptions of the EU adapted IFRS that are necessary for application in Sweden. The Swedish adaptions are mainly about solving conflicts with Swedish Annual Accounts Act and Swedish income tax legislation. Now the 2018 versions are in force.

 

IFRS in my publications and lectures

IFRS have a great impact on Swedish regulations for accounting, so it’s natural to refer to RFR in my Books and Articles (e.g. the article ”Sale of Impaired Assets”).

The same goes for my lectures, whether they are for Wolters Kluwer (e.g. ”Standards K2 [smaller companies] and K3 [larger companies] – The Linkage Between Accounting and Taxation”), Accountor Training (e.g. ”International Regulations for Accounting”) or In my Own Management (e.g. ”Regulations for Accounting and Their Relationship – global, regional, national”).

 

In Swedish

Från 1 januari gäller de nya versionerna av RFR 1 och RFR 2.

 

Om RFR

Rådet för Finansiell Rapportering (RFR) är en privat organisation för anpassning och utveckling av god redovisningssed och finansiell rapportering för börsnoterade företag i Sverige.

RFR ger ut rekommendationer för svensk tillämpning av IFRS och deras tolkningar (se mitt inlägg (IASB Plan for 2017-2021), efter att respektive IFRS har antagits av EU. RFR deltar också i utvecklingen av IFRS genom remissvar på utkast m.m.

Samspelet mellan normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) och rekommendationer från RFR regleras i Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering (BFNAR 2012:3), som senast uppdaterades den 22 september 2016 (se inlägget Several News from BFN).

Vid varje årsskifte publicerar RFR en uppdaterat RFR 1 om koncernredovisning och RFR 2 om redovisning för juridisk person. Rekommendationerna handlar främst om hur konflikter ska lösas mellan av EU antagna IFRS och dels ÅRL, dels svenska skatteregler. Nu börjar uppdateringarna för 2018 gälla.

Ändringar jämfört med RFR 1 och RFR 2 för 2017 anges i Ändringsmeddelande avseende RFR 2 – januari 2018 som återfinns på Ändringsmeddelanden på RFR:s hemsida. Ändringsmeddelandet omfattar 36 sidor och beskriver alla förändringar sedan förra året, eller varför förändringar inte har gjorts.

 

IFRS på svenska

FAR ger varje år ut en samlingsvolym med den officiella svenska översättningen av IFRS, tolkningar m.m. Den senaste utgåvan är IFRS 2017 och omfattar 978 sidor. IFRS 2018 kommer ut under mars 2018.

Trots regelsamlingens stora omfattning är RFR 1 och RFR 2 bara på 11 respektive 35 sidor. Förklaringen ligger i att RFR 1 och RFR 2 bara beskriver avvikelser från IFRS vid tillämpning i Sverige.

 

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

RFR 1 för 2018 publicerades på RFR:s Hemsida den 21 december 2017 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2018-01-01 och senare. Särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår finns på hemsidan.

Sedan RFR 1 från januari 2017 har följande standarder och tolkningar antagits fram till den 12 december 2017 (RFR 1 bilaga 2).

a) IFRS 16 Leasingavtal
b) Ändringar i IAS 12: Redovisning av uppskjutna skattefordringar för orealiserade förluster
c) Ändringar i IAS 7: Upplysningsinitiativet
d) Förtydliganden av IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
e) Ändringar i IFRS 4: Tillämpning av IFRS 9 Finansiella instrument tillsammans med IFRS 4 Försäkringsavtal

RFR 1 för 2018 innehåller inga nya tillägg eller undantag jämfört med RFR 1 för 2017 (se RFR 1 bilaga 1).

 

RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Enligt IAS-förordningen från EU ska börsnoterade företag upprätta koncernredovisning enligt IFRS som har antagits av EU, medan juridiska personer ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL).

RFR har dock som princip att finansiell rapportering för moderföretag ska hålla samma kvalitet som rapportering för koncerner. RFR 2 säger därför att noterade juridiska personer ska tillämpa samma IFRS som i koncernredovisningen. RFR 2 innehåller tillägg och undantag som behövs för att uppnå detta inom ramen för ÅRL och  svensk skattelagstiftning.

RFR 2 för 2018 publicerades på RFR:s Hemsida den 21 december 2017 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2018-01-01 och senare, utom när något annat anges för en specifik standard etc. Särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår finns på hemsidan.

RFR 2 för 2018 har uppdaterats med nya och ändrade standarder jämfört med RFR 2 för 2017. Ändringarna beskrivs i ändringsmeddelandet.

 

Nyheter som inte ingår 2018

RFR 1 och RFR 2 för 2018 tar inte hänsyn till standarder och tolkningar förrän de har antagits av EU. Tio standarder och tolkningar väntar på antagande av EU per den 12 december 2017 (bilaga 3 i RFR 1 och RFR 2).

a) IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
b) Amendment to IFRS 10 and IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture
c) Amendments to IFRS 2: Classification and Measurement of Sharebased Payment Transactions
d) Amendments to IAS 40: Transfers of Investment Property
e) IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
f) Annual Improvements to IFRS Standards 2014-2016 Cycle
g) IFRS 17 Insurance Contracts
h) IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments
i) Amendments to IFRS 9: Prepayment Features with Negative Compensation
j) Amendments to IAS 28: Long-term interest in Associates and Joint Ventures

 

IFRS i mina publikationer och föreläsningar

IFRS har stor påverkan på svenska regler för redovisning, så det är naturligt att referera till RFR i mina Böcker och Artiklar (t.ex. artikeln ”Avyttring av nedskrivna tillgångar”).

Det samma gäller mina föreläsningar, vare sig de är för Wolters Kluwer (t.ex. ”K2 och K3 – Sambandet redovisning och beskattning”), Accountor Training (t.ex. ”Internationella redovisningsregler”) eller Egen regi (t.ex. ”Regelverk för redovisning och deras samband – globalt, regionalt, nationellt”).


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

K2 and K3 Accounting-Taxation / K2 och K3 samband redovisning-beskattning

Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar Samband redovisning-beskattning K2 och K3

November 8, 2017 I held a staff lecture on the linkage between accounting and taxation in K2 och K3, the Swedish standards for smaller and larger entities (text in Swedish follows further below), at Wolters Kluwers beautifully located office in Gothenburg.
I was proud to be invited as the lecturer for a full day with Wolters Kluwers experts in accounting, tax, VAT, auditing, financial reporting software, consolidated accounts software, tax software, legal documents software and so on. These were the people I usually asked for expert opinions but here I was, for one day their teacher, and they were actually listening! Not only that, the day was filled with smart questions and discussions, as we intentionally had left the programme open for improvisations.

I had prepared a documentation which started with an orientation of the chain of accounting standards setting globally, regionally in the EU, and nationally in Sweden. After that I systematically took us through the income statement, discussing line for line where we had connections between accounting, income tax and VAT or not. It was an appreciated approach, although it soon came clear that we needed to walk back and forth many times instead of being systematic.  Something to think about for future lectures on the subject, as we already have discussed whether to make this topic a part of the ordinary seminar program.

The participants were perfect for the occasion, since several of the discussions immediately could be converted to planned or even executed software changes.

This was the second time I had the honor to be standing in front of the Wolters Kluwer staff. Last time it happened was on October 4, 2016 (Teaching for Wolters Kluwer Staff in Gothenburg). I hope there will be more opportunities in the future!

Her you’ll find more of my lectures.

 

In Swedish

Den 8 november 2017 höll jag en personalutbildning om sambandet redovisning-beskattning i K2 och K3, i Wolters Kluwers  vackert belägna kontor i Göteborg.

Jag var stolt över att bli inbjuden som föreläsare för en heldag med Wolters Kluwers experter i redovisning, skatt, moms, revision, bokslutsprogram, koncernredovisningsprogram, skatteprogram, dokumentprogram och så vidare. Detta var de människor jag vanligen vände mig till för att få expertråd men här var jag, för en dag deras lärare, och de lyssnade faktiskt! Inte bara det, dagen fylldes med kluriga frågor och diskussioner, eftersom vi medvetet hade lämnat programmet öppet för improvisationer.

Jag hade förberett ett material som började med en orientering om kedjan för regelutveckling för redovisning globalt, regionalt inom EU och nationellt i Sverige. Efter det gick jag systematiskt igenom resultaträkningen och diskuterade rad för rad hur sambandet (eller frånvaron av det) såg ut mellan redovisning, inkomstbeskattning och moms. Det var en uppskattad ansats, även om det snart stod klart att vi många gånger behövde gå på tvären i stället för att vara systematiska. Något att tänka på för framtida föreläsningar i ämnet, eftersom vi redan har talat om att kanske göra den här föreläsningen till ett ordinarie inslag i seminarieprogrammet.

Deltagarna var verkligen de rätta för dagen, eftersom flera av diskussionerna omedelbart kunde omsättas till planerade eller till och med verkställda programändringar.

Det här var andra gången jag hade äran att stå framför personalen hos Wolters Kluwer. Senast det hände var den 4 oktober 2016 (Teaching for Wolters Kluwer Staff in Gothenburg). Jag hoppas det kommer fler tillfällen i framtiden!

Här hittar du fler av mina föreläsningar.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Work in Progress Part 2 / Pågående arbeten del 2

Bulletinen 4 2017 Pågående arbeten del 2 The Bulletin Work in Progress Part 2

My article Work in Progress, Part 2 Fixed Prices has been published in issue 4/2017 of The Bulletin, by BAS who also maintains the BAS Chart of Accounts (text in Swedish follows further below).
The article is in Swedish. I describe the accounting of assignments to fixed prices, and how to report them in the financial statements. I also comment the connections between accounting and taxation for work in progress to fixed prices. This second part ends with an overview of all the accounts in the BAS chart of account that are used for all the methods at hand for assignments of current accounts and to fixed prices.

Here you have the article as a PDF-file (in Swedish), published with permission from The Bulletin.

In the previous issue 3/2017 of The Bulletin Work in Progress, Part 1 Current Account was published. Follow the link to read about general regulations for work in progress and how to treat assignments of current accounts.

The two articles covers how to apply standards from the governmental body The Swedish Accounting Standards Board (BFN) for the smallest private companies (K1), smaller companies (K2) and larger companies (K3). To some extent I also comment the standards from IASB as they are interpreted for the EU and then for Sweden by the private body RFR in the standard RFR 2 (listed companies).

See other published articles by me here.

 

In Swedish

Min artikel Pågående arbeten, del 2 fast pris har publicerats i utgåva 4/2017 av Bulletinen, som ges ut av BAS-kontogruppen.

Jag beskriver redovisningen av uppdrag till fast pris och hur de tas upp i årsredovisningen. Jag kommenterar också sambandet mellan redovisning och beskattning för uppdrag till fast pris. Denna andra del avslutas med en översikt över alla konton i BAS-kontoplanen som används för alla tillgängliga metoder för uppdrag på löpande räkning och till fast pris.

Här har du artikeln som PDF-fil, återgiven med tillstånd av Bulletinen.

I förra utgåvan 3/2017 av Bulletinen publicerades Pågående arbeten, del 1 löpande räkning. Följ länken så kan du läsa om allmänna regler för pågående arbeten och hur uppdrag på löpande räkning redovisas, inklusive sambandet mellan redovisning och beskattning för dessa uppdrag.

Båda artiklarna täcker tillämpningen av K1, K2 och K3, och i någon mån RFR 2.

Jag hoppas du får praktiskt stöd av artiklarna och att de hjälper dig få grepp om redovisningen av pågående arbeten!

Här hittar du fler publicerade artiklar som jag har skrivit.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Older posts