The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: BAS-kontoplanen (page 2 of 3)

New Lecture Ongoing Activities / Ny föreläsning pågående arbeten

New Lecture Ongoing Activities / Ny föreläsning om redovisning och beskattning av pågående arbeten

Read more...

Index 2015-2016

Index 2015-2016: Helps you find the gems / Hjälper dig hitta guldkornen

Read more...

Article in Bulletinen on Bonuses – Redovisning av tantiem

3 steg för bokföring av tantiem – Se hela artikeln här

Read more...

Teaching for Riksbyggen – Utbildning hos Riksbyggen

Lecture about software for financial reports and about real estate-related accounting matters. Föreläsning om programvaran Bokslut från Wolters Kluwer och om fastighetsrelaterade redovisningsfrågor.

Read more...

Update Real Estates – Halvstopp för paketeringar

Update Real Estates – Halvt men inte helt stopp för paketeringar av fastigheter

Read more...

Update Real Estates – Article in Bulletinen on Accounting Issues

Update Real Estates – Article in Bulletinen on Accounting Issues. Artikel i Bulletinen 3/2016 om redovisningsfrågor för fastigheter.

Read more...

Meeting BFN in Stockholm

Meeting BFN in Stockholm. Möte med Stefan Pärlhem med många redovisningsfrågor på menyn!

Read more...

Teaching for Wolters Kluwer Staff in Gothenburg

Teaching for Wolters Kluwer Staff in Gothenburg – Personalutbildning med aktiva diskussioner!

Read more...

Teaching in Stockholm about New Annual Accounts Act

Teaching in Stockholm about New Annual Accounts Act – Föreläsning om Nya Årsredovisningslagen

Read more...

Meeting BAS & Srf

Meeting BAS and Srf for interesting discussions about the BAS concept and the journal Bulletinen.

Read more...

Older posts Newer posts