The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Category: ASEAN (page 1 of 4)

Newsletter 13 on Corporate Economy News | Nyhetsbrev 13 om företagsekonomiska nyheter

New edition of my newsletter is out today (text in Swedish follows further below).
Content

 • New Tax Legislation for Enterprises
 • BAS Chart of Accounts 2018
 • Wolters Kluwer Next Season
 • Asian Institute of Technology (AIT) Guest Lecture
 • YouTube – Corporate Economy News for RedovisningsHuset i Södertälje AB
 • YouTube My Services
 • Consultant’s Diary
If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter in the Archive, where you also can sign up for your own edition.

Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!

In Swedish

Nyhetsbrevet har kommit ut idag.

Innehåll

 • Nya skatteregler för företag
 • BAS-kontoplanen 2018
 • Wolters Kluwer nästa säsong
 • Asian Institute of Technology (AIT) gästföreläsning
 • YouTube – Företagsekonomiska nyheter för RedovisningsHuset i Södertälje AB
 • YouTube Mina tjänster
 • Konsultens dagbok

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Asian Institute of Technology (AIT) Guest Lecture | Gästföreläsning

Peter Berg at the AIT

Peter Berg at the AIT (Photo © Peter Berg, picture taken by Roy Andersson)

EN: I had the pleasure to give my second pro bono guest lecture at Asian Institute of Technology (AIT) on April 20, 2018. The subject was, like last time, Working After Graduation – Economy for Non-Economists.

SW: Jag hade glädjen att hålla min andra gästföreläsning pro bono hos Asian Institute of Technology (AIT) den 20 april 2018. Ämnet var liksom förra gången Från examen till arbete – Ekonomi för icke-ekonomer.
The Lecture  |  Föreläsningen

Guest lecture at the AIT 2017

Guest lecture at the AIT 2017 (photo by Roy Andersson, © Peter Berg)

EN: This was the last lecture for the students before their final exam and, soon, graduation. The aim was to prepare them for the big step from a studying life to the first work, and help them to grasp the economy environment as employed.

The AIT is specialized in international education, so the students came from countries such as Vietnam, Nepal and Sri Lanka – but not Thailand this year! When I asked if there were any students from Sri Lanka in the group half of them raised their hands with wide smiles.

New for this year was that there would be one or two questions from my lecture on the final exam. I hope I chose the questions and answer alternatives wisely, I would like everyone of them to make it!

This was my second experience of the AIT. First time I gave a guest lecture here was on March 17, 2017 (AIT Lecture). After both lectures I’ve got new contacts with students on Facebook and LinkedIn, enabling me to follow their further adventures!

SW: Detta var sista föreläsningen för studenterna före deras slutprov och, snart, examen. Målet var att förbereda dem för det stora steget från ett studerande liv till det första jobbet, och att hjälpa dem förstå den ekonomiska miljön såsom anställda.

AIT har specialiserat sig på internationell utbildning, så studenterna kom från länder som Vietnam, Nepal och Sri Lanka – men inte Thailand i år! När jag frågade om det fanns några studenter från Sri Lanka i gruppen räckte hälften av dem upp sina händer med breda leenden.

Nytt för i år var att slutprovet skulle ta upp en eller två frågor från min föreläsning. Jag hoppas jag valde frågorna och svarsalternativen klokt. Jag vill ju att alla ska klara sig!

Det här var min andra erfarenhet av AIT. Första gången jag höll en gästföreläsning här var den 17 mars 2017 (AIT Lecture). Efter båda föreläsningarna har jag fått nya kontakter med studenter på Facebook och LinkedIn och kunnat följa deras fortsatta äventyr!

The University  |  Universitetet

The international approach of the AIT is enhanced by their logo

The international approach of the AIT is enhanced by their logo

EN: To come to the AIT from central Bangkok is to enter an oasis. It’s quiet, apart from the bird songs, and there are a lot of green areas and water surrounding the many low-rise buildings.

I take the liberty to quote the AIT’s own description.

“The Asian Institute of Technology promotes technological change and sustainable development in the Asian-Pacific region through higher education, research and outreach. Established in Bangkok in 1959, AIT has become a leading regional postgraduate institution and is actively working with public and private sector partners throughout the region and with some of the top universities in the world.

Recognized for its multinational, multicultural ethos, the Institute operates as a self-contained international community at its campus located 40 km (25 miles) north of downtown Bangkok, Thailand.”

2016 the AIT was awarded with the gold medal in Thai Research Fund (TRF) Ratings, for bagging the most perfect scores (seven scores of ‘5’ each) among all universities in Thailand.

I hope to came back to this soothing and in the same time energizing environment again in the future!

SW: Att komma till AIT från centrala Bangkok är som att träda in i en oas. Det är tyst, frånsett fågelsången, och många grönytor och vattendrag omger de många låghusen.

Jag tar mig friheten att citera AIT:s egen beskrivning (fritt översatt).

“The Asian Institute of Technology stödjer teknologisk förändring och hållbar utveckling i Asien-Stilla havsområdet genom högre utbildning, forskning och uppsökande verksamhet. AIT grundades i Bangkok 1959 och har blivit en ledande regional institution för doktorander. AIT arbetar aktivt med offentliga och privata partners i hela regionen och med några av de världsledande universiteten.

Erkänt för sin internationella och mångkulturella livssyn verkar institutet som en fristående internationell gemenskap på sitt campus 4 mil norr om centrala Bangkok i Thailand. “

2016 belönades AIT med guldmedaljen från Thai Research Fund (TRF) Ratings, för att ha säkrat högsta poäng (5 poäng i sju kategorier) av alla universitet i Thailand.

Jag hoppas få återvända fler gånger till denna rogivande och samtidigt energigivande miljö i framtiden.


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

 

Thailand’s Way to the Global Economy | Thailands väg till den globala ekonomin

Mr. Laurent Malespine, Managing Director at Don't Blink Co, Ltd

Mr. Laurent Malespine, Managing Director at Don’t Blink Co, Ltd (Photo © Peter Berg)

EN: The severe floods in Thailand 2011 disrupted the whole worlds supply of hard disk drives and automobile parts. How did Thailand develop to become such an important player in the world trade? That was the subject of Mr. Laurent Malespine’s speech “Thailand: An economy on the path of globalization” on March 8, 2018 at the Rotary Club of Bangkok.

SW: De svåra översvämningarna i Thailand 2011 störde hela världens försörjning av hårddiskar och bildelar. Hur utvecklades Thailand till en så viktig del av världshandeln? Det var ämnet för Laurent Malespines tal “Thailand: En ekonomi på vägen till globalisering” den 8 mars 2018 hos Rotary Club of Bangkok.
Mr. Laurent Malespine on "Thailand: An economy on the path of globalization"

Mr. Laurent Malespine on “Thailand: An economy on the path of globalization” (Photo © Peter Berg)

EN: Mr. Laurent Malespine is a Frenchmen but fluent in Thai. He has researched Thailand’s economic history for the past 160 years, since the signing of the Bowring treaty with Britain 1855 opened Thailand to international trade. Mr. Laurent Malespine came to Thailand first time 1978, which makes him a first-hand witness to a quarter of the period covered by his research.

His work resulted in a five-part TV-documentary, supported by Siam Commercial Bank (SCB). The production took 15 months, but now the serial has already been aired several times. SCB additionally distributes 2,000 DVD-copies to the public, schools and universities, government agencies, financial and capital market regulators, and other institutions.

SW: Laurent Malespine kommer från Frankrike men talar thailändska flytande. Han har forskat om Thailands ekonomiska historia under de senaste 160 åren, sedan undertecknandet av Bowring-avtalet med Storbritannien 1855 öppnade världsmarknaden för Thailand. Laurent Malespine kom till Thailand första gången 1978, vilket gör honom till ett vittne på plats för en fjärdedel av perioden som omfattas av forskningen.

Hans arbete resulterade i en TV-dokumentär i fem delar, med stöd av Siam Commercial Bank (SCB). Produktionen tog 15 månader, men nu har serien redan sänts flera gånger. SCB distribuerar dessutom 2 000 DVD-utgåvor till allmänheten, skolor och universitet, myndigheter, organisationer för finansmarknaderna, samt andra institutioner.

Links about the Documentary  |  Länkar om dokumentären

Update 2018-03-27: Since March 21 all five episodes of the documentary are available at YouTube. The videos are so far in Thai, but I really hope we can  be provided with English subtitles in the future.

Rotary Club of Thailand

The International Rotary Club of Bangkok

The international Rotary Club of Bangkok (Photo © Peter Berg)

EN: As a Rotary Member I can take part of the meetings in any Rotary club world wide, so I searched for an international club in Thailand and found Rotary Club of Bangkok. In international clubs the meetings are in English, which gives me a better chance to communicate with the members and follow the speeches.

SW: Som Medlem i Rotary kan jag delta möten i vilken Rotaryklubb som helst i hela världen, så jag letade rätt på en internationell klubb i Thailand och fann Rotary Club of Bangkok. Mötena i internationella klubbar genomförs på engelska, vilket ger mig bättre möjligheter att kommunicera med medlemmarna och följa talen. I Sverige har vi också internationella klubbar, bland annat i Stockholm.

Members are gathering for today's meeting

Members are gathering for today’s meeting (Photo © Peter Berg)

I was very well taken care of at my table

I was very well taken care of at my table (Photo © Peter Berg)

EN: In green, to the right, we have Ms. Maleeratna Plumchitchom, next President of the Rotary Club of Bangkok.

SW: I grönt, till höger, har vi Maleeratna Plumchitchom, Rotary Club of Bangkoks nästa president.

Mr. Urs D. Blum, President of the Rotary Club of Bangkok

Mr. Urs D. Blum, President of the Rotary Club of Bangkok (Photo © Peter Berg)

EN: When I arrived to the meeting I was immediately and warmly greeted by a number of members, all with a kind interest in me and my Swedish background. Some of them also invited me to become a member of the Rotary Club of Bangkok, unconcerned by my already existing membership in Rotary Stockholm City First Breakfast. I experienced many easy-going new contacts and left the meeting with a desire to return whenever I have the possibility!

SW: När jag kom till mötet välkomnades jag omgående och varmt av ett antal medlemmar, alla med ett välvilligt intresse av mig och min svenska bakgrund. Några av dem bjöd också in mig att bli medlem i Rotary Club of Bangkok, obekymrade av att jag redan är medlem i Rotary Stockholm City Första Frukost. Jag fick uppleva många sorglösa och lättsamma nya kontakter och lämnade mötet med en bestämd ambition att återvända så snart jag har möjlighet!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Thai-EU Trade at the Nordic Chambers of Commerce | Handeln Thailand-EU hos de nordiska handelskamrarna

Nordic Chambers of Commerce Business Luncheon

Mr: Philipp Dupuis, Head of Economic and Trade Section, EU Delegation to Thailand (Photo © Peter Berg)

EN: Mr. Philipp Dupuis met the Nordic Chambers of Commerce in Bangkok last Wednesday March 7, 2018 (Thai-Danish, Thai-Finnish, Thai-Norwegian and Thai-Swedish Chambers). He presented a forward looking perspective on the Thailand-EU trade relations, and also a background from the recent EU Council conclusions on Thailand.

SW: Philipp Dupuis träffade de nordiska handelskamrarna i Bangkok i onsdags 7 mars 2018 (Thailand-Danmark, Thailand-Finland, Thailand-Norge och Thailand-Sverige). Han presenterade ett i huvudsak framåtblickande perspektiv på handelsförbindelsernas utveckling mellan  Thailand och EU, men gav oss också en bakgrund från de senaste slutsatserna inom Europeiska Rådet.
Many Contacts  |  Många kontakter

Nordic Chambers of Commerce Business Luncheon

Top Meeting at the top floor Altitude Room (Photo © Peter Berg)

EN: We met at Westin Grande Sukhumvit Hotel in Bangkok, at their grandiose top floor Altitude Room. Just in front of the speaker Mr. Philipp Dupuis we can see Sweden’s ambassador H.E. Mr. Staffan Herrström, who happily greeted me just before the start of the meeting.

SW: Vi träffades på Westin Grande Sukhumvit Hotel i Bangkok, i deras storslagna Altitude Room på översta våningen. Precis framför talaren Philipp Dupuis kan vi se Sveriges ambassadör Staffan Herrström, som glatt hälsade på mig precis före mötets inledning.

EN: At my table (center, nearest the camera) I had nice conversation with from left:  |  SW: Vid mitt bord (i mitten, närmast kameran) hade jag trevliga samtal med från vänster:

Trading Facts  |  Fakta om handeln

EN: Thailand’s third largest trade partner is the EU, after China and Japan. The EU is also Thailand’s third largest investor. The EU’s third largest trading partner in the ASEAN is Thailand.

 • EU export to Thailand 2016: 14 billion EUR
 • Thailand export to the EU 2015: 20 billion EUR

SW: Thailands tredje största handelspartner är EU, efter Kina och Japan. EU är också Thailands tredje största investerare. EU:s tredje största handelspartner i ASEAN är Thailand.

 • EU:s export till Thailand 2016: 14 miljarder EUR
 • Thailands export till EU 2015: 20 miljarder EUR

EN: Mr. Philipp Dupuis’ core message from the EU to the members of the Chambers of Commerce was, repeatedly, that “We [the EU] can’t do the business for you, but we can pave the way”. And that’s what he and they aim to do.

SW: Philipp Dupuis centrala budskap från EU till medlemmarna i handelskamrarna var, upprepat, att “Vi [EU] kan inte göra affärerna åt er, men vi kan bereda vägen”. Och det är vad han och de siktar på.


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

International Regulation for Accounting / Internationella redovisningsregler

EN: Accounting regulation is linked together global and national (Photo: Pixabay). SW: Redovisningsreglerna är sammanlänkade globalt och nationellt

EN: Accounting regulation is linked together global and national (Photo: Pixabay).
SW: Redovisningsreglerna är sammanlänkade globalt och nationellt

The chain of standard setting is the subject of my new webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

Accounting standards are created and implemented in a process that involves all levels, global as well as regional and national parties. To understand this process makes it a lot easier to apply accounting regulation in each country and company.

The purpose of the webinar is to give the participants knowledge of the process of standard setting, and the current status on a comprehensive level.

Content

 • A brief history of global standard settings
 • Older global standards and interpretations still in force
 • Newer global standards and interpretations
 • Global implementation of standards
  • The work flow
 • Regional implementation of global standards
  • The EU and the ASEAN examples
 • National implementations of regional standards
  • The EU member states example

How to Register

The webinar is in English and it will be held on:

 • Februari 8, 2018 at 09:00-10:00 am Swedish time

The webinar is broadcasted live to registered participants from Finland, Norway and Sweden. It will also be recorded and edited for future viewing.

 

In Swedish

Regelkedjan för redovisning är ämnet för mitt nya webbinarium för Accountor Training.

 

Innehåll

Redovisningsregler skapas och implementeras i en process på alla nivåer, med globala såväl som regionala och nationella parter. Att förstå denna process underlättar mycket för tillämpningen i varje land och företag.

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna kunskaper om processen för skapandet av redovisningsregler, samt en övergripande bild av nuläget.

Innehåll

 • En kort historik över global redovisningsreglering
 • Äldre globala standarder och tolkningar som fortfarande gäller
 • Nyare globala standarder och tolkningar
 • Global implementering av standarder
  • Arbetsflödet
 • Regional implementering av globala standarder
  • Exemplen EU och ASEAN
 • Nationell implementering av regionala standarder
  • Exemplen medlemsländerna i EU

Hur du deltar

Webbinariet hålls på engelska:

 • 8 februari 2018, klockan 09:00-10:00 svensk tid

Webbinariet sänds live till abonnerande deltagare från Finland, Norge och Sverige. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Local Promotion / Lokal marknadsföring i workshop med Gecko Do It

Gecko Do It

Gecko Do It invited a small and exclusive group to a useful workshop about local promotion (text in Swedish follows further below).
The workshop was held December 7, 2017 at the office of Gecko Do It, on Sukhumvit soi 13 in Bangkok. We got 3 hours of freely shared knowledge and practical tips about what to do or not with our most common internet tools.

 • Web site
  • Why and for what
 • Facebook
  • Company page, advertising and posts
 • Google My Business
  • Your free web site on Google Search and Google Maps
 • Google AdWords
  • Advertising, search, display
 • Remarketing
  • Get back to people who contacted you
 • Web analyse
  • Measure activities, set up goals, make more of what works and stop what doesn’t work
 • And more…

I left the workshop with several ideas for my marketing future. I might very well come back to Gecko Do It to execute them 🙂

Thank you for your generous sharing, Gecko Do It!

Gecko Do It

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Gecko Do It

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Gecko Do It

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Niclas Uddman and Marcus Lagerström from Gecko Do It was holding all in order for us participants: Zdeni Claesson (Cajutan Swedish Restaurant, Bangkok), Arne Wilhelmsson (Bangkok By Bike), Göran Caust (Two Swedes BRP Co, Ltd), Patrik Varadinek, Pär Björklund, Per-Erik Norback. Any of you guys want to ad a link and company name, please contact me and I’ll fix it!

 

In Swedish

Gecko Do It bjöd in en liten och exklusiv grupp till en nyttig workshop om lokal marknadsföring den 7 december 2017, i deras lokaler på Sukhumvit soi 13 i Bangkok. Vi fick 3 timmars fri genomgång av deras kunskaper och praktiska tips – vad vi bör göra och vad vi kan låta bli med våra vanligaste verktyg på internet.

 • Hemsida
  • Varför och till vad
 • Facebook
  • Företagssida, marknadsföring och inlägg
 • Google My Business
  • Din fria hemsida på Google Search och Google Maps
 • Google AdWords
  • Marknadsföring, sökning, visning
 • Följ upp
  • Återkom till människor som har kontaktat dig
 • Webbanalys
  • Mät aktiviteter, sätt upp mål, gör mer av vad som fungerar och stoppa sådant som inte fungerar
 • Och mera…

Jag lämnade workshopen med flera idéer för min framtida marknadsföring. Jag kan mycket väl komma att vända mig till Gecko Do It för att verkställa idéerna 🙂

Tack för att ni så frikostigt delade med er, Gecko Do It!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Telia CEO at Rotary / Telias VD hos Rotary

Rotary Stockholm City Första Frukost Johan Dennelid Telia

Photography © Lars Schennings

Johan Dennelind, CEO at Telia, spoke about their visions and problems at a breakfast meeting on October 3, 2017. He visited Rotary Stockholm City First Breakfast Club in Stockholm and delivered a relaxed and professional speech (text in Swedish follow further below).
Change of Market Focus

The Swedish telecom company  Telia is withdrawing from their Eurasian markets, due to corruption scandal and poor profitability. Johan Dennelind told us straightforward about this and about how Telia now will focus on the Nordic and Baltic markets. Johan Dennelind prioritize this focus highly. I asked him about his and Telia’s view on the ASEAN markets and he confirmed it’s a very interesting region. However, Telia is not represented in ASEAN and will not be so “during his lifetime”, Johan Dennelind stated firmly.

I have a special interest in the telecom development, as I see connections to the future services for accounting and business administration as well as marketing and PR. For the ASEAN region I also see a possibility of a technology leap in the fast growing penetration of mobile technology, especially for those member states which today have poor coverage of computers, electricity and land telephone lines.

See also my post International Mobile Operator Telenor’s Most Lucrative Market is… Thailand.

Visions for the Future

The focus on Telia’s core markets (Scandinavia and The Baltic) is what it’s all about now, as well as closing their bad Eurasian markets. But Johan Dennelind also told us about their visionary work. Telia is preparing for 5G, but with lessons well learned from a not so successful launch of 3G. But this will not be the main technological focus, instead they prepare for adapting to the not-so-far future new usage of the mobile technology. One step is to deliver their own TV-broadcasts, with the Finnish Hockey League as the first test project. Johan Dennelind rejected, however, the idea of producing their own TV material and sees it as more favorable to buy  from existing, big and professional producers of content.

Shareholder Value

Of course Johan Dennelind had to bring up the issue of shareholders value, as the market is discontent with the non-existent development of the market value. He described it as crucial to finish the closing work of the Eurasian markets, show results of prioritizing the core markets and of their new visions. Then the shareholders value should come.

One step was shown already during Johan Dennelinds speech, as Telia issued a press release confirming the sale of shares in MegaFon for more than 3 billion SEK. Johan Dennelind told us about the deal minutes after it became public during the meeting. This is a part of a long term plan to end the partnership, step by step.

It will be interesting to follow the development of Telia’s plans and see how they fulfill their visions. And thank you, Rotary, for another well done event.

Rotary

In Swedish

Johan Dennelind, VD för Telia, talade om bolagets visioner och problem under ett frukostmöte den 3 oktober 2017. Han besökte Rotary Stockholm City Första Frukost i Stockholm och höll en avslappnad och professionell föreläsning.

Byte av marknadsfokus

Telia håller på att dra sig ur sina euroasiatiska marknader, till följd av korruptionsskandaler och dålig lönsamhet. Johan Dennelind berättade för oss på ett rättframt sätt om detta och om att Telia nu ska fokusera på de nordiska och baltiska marknaderna. Johan Dennelind prioriterar denna fokusering starkt. Jag frågade honom om hans och Telias syn på ASEAN-marknaderna och han bekräftade att det är en mycket intressant region. Telia är dock inte representerade inom ASEAN och kommer inte att bli det “under hans livstid”, uttalade Johan Dennelind bestämt.

Jag har ett särskilt intresse av utvecklingen inom telekom, eftersom jag ser kopplingar till framtida tjänster för redovisning och administration såväl som marknadsföring och PR. För ASEAN som region ser jag också möjligheter till ett teknologiskt språng genom den snabbväxande mobila penetrationen, särskild för de medlemsländer som idag har dålig tillgång till datorer och liten tillgång till el och markbundna telefonlinjer.

Se också mitt inlägg International Mobile Operator Telenor’s Most Lucrative Market is… Thailand.

Visioner för framtiden

Telias fokusering på kärnmarknader (Skandinavien och Baltikum) är vad som gäller nu, liksom att avsluta de dåliga euroasiatiska marknaderna. Men Johan Dennelind kunde också berätta om deras visionära arbete. Telia förbereder sig för 5G, men har lärt sig läxan väl efter en inte så framgångsrik satsning på 3G. Detta blir dock inte det viktigaste, det blir snarare att förbereda sig på de nya tillämpningarna av den mobila teknologin som ligger i en nära framtid. Ett steg är att leverera egna TV-sändningar, med den finska hockeyligan som första testobjekt. Johan Dennelind tillbakavisade dock tanken på egna produktioner, han ser det som fördelaktigare att köpa material från befintliga, stora och professionella producenter av innehåll.

Aktieägarvärde

Självklart behövde Johan Dennelind ta upp aktieägarvärdet, eftersom marknaden är missnöjd med den svaga utvecklingen av marknadsvärdet. Han beskrev det som avgörande att avsluta utträdet ur de euroasiatiska marknaderna, visa resultat av prioriteringen på kärnmarknaderna och av deras nya visioner. Därefter bör aktieägarvärdet kunna komma.

Ett steg visades redan under Johan Dennelinds föreläsning, när Telia sände ut ett pressmeddelande som bekräftade försäljningen av en aktiepost i MegaFon för över 3 miljarder SEK. Johan Dennelind berättade för oss om affären minuten efter att den blev officiell under mötet. detta var en etapp i en långsiktig plan för att avsluta samarbetet, steg för steg.

Det ska bli intressant att följa utvecklingen av Telias planer och se hur de kan uppfylla sina visioner. Och tack Rotary, för ännu ett välgjort arrangemang.

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web shop and get inspired!

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to Subscribe and get Notified of new posts.

Develop the Stockholm Region / Utveckla Stockholmsregionen

Well functioning mega city regions are necessary for the development of national economies. That was the message of a speech Maria Rankka, CEO of Stockholm Chamber of Commerce, held today on a lunch meeting with the Rotary Stockholm City Business Network (text in Swedish follows further below).
 

Mega City Regions

Maria Rankka pointed out that urbanization is an important step for a nation to achieve the status as a developed economy. However, that is not enough, in the next step we need to think about the region around a mega city – develop a mega city region to keep up the pace. She cited that 600 largest mega city regions in the world stands for at least 60 % of the gross domestic product (GDP) of the world. A pattern is that in each nation with a mega city region this region represents a larger part of that nations GDP than it’s share of the same nations population. It’s simply the engine that develops the countrys economy.

Stockholm region has a larger part of Sweden’s GDP than Stockholm’s share of the population, and is therefor the engine of Sweden’s economy. But, Stockholm doesn’t qualify (yet) to be one of the 600 largest mega city regions. The Stockholm region needs a population of at least 3 million to get the mega city region status, Maria Rankka told us. We still have some way to go.

 

Why standing still is moving backwards

And why is it important to be a mega city region? We are time and again told by our government that Sweden have a very strong economy as it is now. Shouldn’t that be enough? No, Maria Ranka said. To stand still is not an option. There are only two directions, forward or backward. If we choose to not push the development further than other nations will and we will gradually come behind. If we choose to develop and reach over the magic threshold to be a well functioning mega city region, the economy will enhance itself simply because there is a market for almost any business within the region. Well functioning, although, requires a soil for creativity and expanding business.

 

USA Regression

My reflection is that maybe USA is an example of a nation that by standing still actually is moving backwards, from being one of the world’s strongest and leading economies to the status of a developing country. At least this is a thesis of the economist Peter Temin at MIT, as reviewed in The Independent (Chloe Farand April 21, 2017 “US has regressed to developing nation status, MIT economist warns”). Peter Temin describes a USA of 20 % high class citizens and 80 % low wage citizens, without a real middle class. In this article Peter Temin says “… the world’s’ largest economy has roads and bridges that look more like those in Thailand and Venezuela than those in parts of Europe”. I find the comparison to Thailand unfair, since that country now performs a large number of infrastructure projects and has a growing middle class, but I get his point.

To me Peter Temin confirms the opinion of Maria Ranka, “there are only two directions, forward or backward”.

 

Thank you Maria Rankka

Stockholm Chamber of Commerce works to support a regional development for an expanding economy. Thank you Maria Rankka for an inspiring speech, you explained well why this development is needed!

 

In Swedish

Välfungerande megastäder, eller snarare megaregioner, är nödvändiga för utvecklingen av ett lands ekonomi. Det var budskapet i ett tal som Maria Rankka, VD för Stockholms Handelskammare, höll idag under ett lunchmöte med Rotary Stockholm City Affärsnätverk.

 

Megaregioner

Maria Rankka lyfte fram att urbaniseringen är ett viktigt steg för att ett land ska erövra statusen som en utvecklad ekonomi. Det räcker dock inte, i nästa steg behöver vi tänka regionalt runt en megastad – utveckla megastadsregioner för att hänga med i utvecklingen. Hon berättade att världens 600 största megaregioner står för åtminstone  60 % av den samlade bruttonationalprodukten (BNP) globalt. Ett mönster är att i varje land som har en megaregion så står den regionen för en högre andel av landets BNP än sin andel av landets befolkning. Megaregionen är helt enkelt motorn som driver utvecklingen av landets ekonomi.

Stockholmsregionen har en högre andel av Sveriges BNP än regionens andel av befolkningen och är i praktiken motorn för Sverige ekonomi. Men, Stockholmsregionen kvalificerar sig inte (ännu) för att vara en av världens 600 största megaregioner. Stockholmsregionen behöver åtminstone 3 miljoner invånare för att nå megaregionens status, berättade Maria Rankka för oss. Vi har fortfarande en bit kvar på vägen.

 

Varför stå still är att gå bakåt

Och varför är det viktigt att bli en megaregion? Vi får återkommande höra av vår regering att Sverige har en mycket stark ekonomi som det är nu. Räcker inte det? Nej, säger Maria Rankka. Att stå still är inte ett alternativ. Det finns bara två riktningar, framåt eller bakåt. Om vi väljer att inte stötta utvecklingen mer än i andra länder kommer vi gradvis att hamna på efterkälken. Om vi väljer att utvecklas och når över den magiska tröskeln, till att Stockholmsregionen blir en välfungerande megaregion, kommer ekonomin att utveckla sig själv helt enkelt därför att det finns en marknad för näst intill varje typ av företag inom regionen. Välfungerande, dock, kräver en grogrund för kreativitet och tillväxt.

 

USA:s tillbakagång

Min reflektion är att kanske USA är ett exempel på ett land som genom att stå still i själva verket börjar gå bakåt, från att vara en av världens starkaste och ledande ekonomier till att närma sig statusen som utvecklingsland. Det är i alla fall ståndpunkten hos ekonomen Peter Temin vid MIT, som den återges i The Independent (Chloe Farand April 21, 2017 “US has regressed to developing nation status, MIT economist warns”). Peter Temin beskriver ett USA med 20 % överklass 80 % låglönearbetare, utan en riktig medelklass. I den artikeln säger Peter Temin “… the world’s’ largest economy has roads and bridges that look more like those in Thailand and Venezuela than those in parts of Europe”. Jag anser att jämförelsen med Thailand är orättvis, eftersom landet genomför ett stort antal infrastrukturprojekt och har en växande medelklass, men jag förstår hans poäng.

För mig bekräftar Peter Temin Maria Rankas ståndpunkt, “det finns bara två riktningar, framåt eller bakåt”.

 

Tack Maria Rankka

Stockholms Handelskammare arbetar för att hela Stockholmsregionen ska utvecklas. Tack Maria Rankka för ett inspirerande tal, du förklarade på ett bra sätt varför denna utveckling behövs!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Edition of Economy News / Nytt utskick av Ekonominyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy Företagsekonomi Peter Berg

Today I distributed edition 5 of my newsletter.

Content: “BFN and SKV on Supporting Documents for Employee Expenses  |  Srf U 8 Short and Long Term Loans in K2  |  Member of Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC)  |  Member of Swedes Worldwide (SVIV)  | Newsletters for RedovisningsHuset  |  Current from BFN”.

You can read it here, or even better subscribe on the archives page!
In Swedish

Idag sände jag ut nummer 5 av mitt nyhetsbrev.

Innehåll: “BFN och SKV om verifikationer för anställdas utlägg  |  Srf U 8 Kort- och långfristiga lån i K2  |  Medlem i Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC)  |  Medlem i Svenskar i Världen (SVIV)  | Nyhetsbrev för RedovisningsHuset  |  Nytt från BFN”.

Du kan läsa nyhetsbrevet här, eller ännu hellre prenumerera från arkivet!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Member of Thai-Swedish Chamber of Commerce

Thai-Swedish Chamber of Commerce Swecham TSCC

I’ve been accepted as new (proud) member of Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) in Bangkok. Among the members are both smaller companies as well in Sweden well known larger companies such as Husqvarna, Alva Laval, Astra Zeneca, Bangkok Bank, Ericsson, SAAB, SEB, Tetra Pak and Volvo Car. Honorary member is the Embassy of Sweden.

I quote from their website.

The Chamber was formed in 1989 and after more than 25 years of existence has established itself firmly in the international business community in Thailand. With some 100 Members it has a good foundation for its activities.
In Swedish

Jag har antagits som (stolt) medlem i Thai-Svenska Handelskammaren, Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) i Bangkok. Bland medlemmarna finns både mindre företag och i Sverige välkända större företag som Husqvarna, Alva Laval, Astra Zeneca, Bangkok Bank, Ericsson, SAAB, SEB, Tetra Pak och Volvo Car. Hedersmedlem är Sveriges ambassad.

Jag hämtar en beskrivning från deras hemsida:

“Handelskammare grundades 1989 och efter mer än 25 års verksamhet har den etablerat sig stadigt i den internationella affärsgemenskapen i Thailand. Med ca 100 medlemmar har handelskammaren en god grund för sina aktiviteter.”


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Older posts